Контрола примене царинских прописа

У борби против свих видова кршења царинских прописа, царински службеници Сектора за контролу примене царинских прописа, имају једну од најзначајнијих улога.  Сектор за контролу примене царинских прописа састоји се из следећих организационих јединица:

• Одељење за сузбијање кријумчарења,
• Одељење за обавештајне послове,
• Одељење за заштиту интелектуалне својине,
• Одељење за царинске истраге,
• Одељење за анализу и управљање ризиком,
• Одсек за царинску контролу уз употребу службених паса,
• Одсек Командни центар.

Царински службеници Сектора за  контролу примене царинских прописа, у складу са законом, овлашћени су да поред царинске контроле на граничним прелазима и водним путевима спроводе и „ дубинске контроле“ на царинском подручију Републике Србије уз истовремено коришћење најсавременије техничке опреме,  употребу службених чамаца и службених паса.

У оквиру овог Сектора прикупљају се, анализирају, обрађују и достављају подаци и информације које су процењени као кључни у борби против кршења царинских прописа, и исти се достављају другим надлежним организационим јединицама. Такође, наведени подаци и информације размењују се и са другим државним органима и релевантним међународним организацијама. Сектор за контролу  примене царинских прописа је главна координациона тачка међународних акција у којима учествује царинска служба.

Сектор за контролу  примене царинских прописа посвећује велику пажњу заштити права интелектуалне својине, јер би у супротном на наше тржиште доспевала роба која повређује права интелектуалне својине, која је често небезбедна и опасна по људско здравље.

Значајна улога Сектора за контролу  примене царинских прописа огледа се и у организацији и спровођењу превентивне, текуће и накнадне контроле робе, превозних средстава, увозника, корисника и произвођача увезене или извезене робе.

У делокруг рада Сектора за контролу  примене царинских прописа спада и обављање послова организације и кооридинације активности приликом идентификације области највише очекиваних ризика, анализирања ризика и уочавања нових појавних облика у смислу повреда царинских прописа.

Такође, у оквиру Сектора за контролу примене царинских прописа омогућено је прикупљање, обрада и дистрибуција информација које су битне за рад Сектора за контролу примене царинских прописа, а у циљу подршке координацији рада царинских службеника свих организационих јединица Управе царина, посебно у оквиру Сектора за контролу  примене царинских прописа, у пословима надзора система за праћење електронских локатора.

ТЕЛЕФОН ОТВОРЕНЕ ЦАРИНСКЕ ЛИНИЈЕ: 064/732

ПРИЈАВИТЕ ПОВРЕДУ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА ПОДНОШЕЊЕМ ПРИЈАВЕ ПРЕКО ОБРАСЦА ОТВОРЕНЕ ЦАРИНСКЕ ЛИНИЈЕ ОВДЕ

 

 

Последњи пут ажурирано: