Најважнији контакти

ЦАРИНСКИ ПОСТУПЦИ:
+ 381 11 2690 822

ТАРИФСКИ ПОСЛОВИ:
+ 381 11 2690 822

ЉУДСКИ РЕСУРСИ:
+ 381 11 2600 669

ФИНАНСИЈСКИ И ИНВЕСТИЦИОНИ ПОСЛОВИ:
+ 381 11 2696 523

КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА:
+ 381 11 2690 006

ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:
+ 381 11 2143 831

УНУТРАШЊА КОНТРОЛА:
+ 381 11 3115 547

МЕДИЈИ:
pr@carina.rs

OДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАНКАРСКИМ ГАРАНЦИЈАМА И СТАТУСУ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА:
+ 381 11 2015 867 

garancije@carina.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА (прекњижавања, повраћај средстава, принудна наплата): 

naplata@carina.rs

ПОШТАНСКЕ ПОШИЉКЕ (стижу обичном поштом):
• Царинска испостава Пошта Београд + 381 11 2015 800
  (потом укуцати један од три могућа локала: 11 820; 11 821 или 11 822)
• Царински реферат Пошта Нови Сад +381 21 469 133
• Царински реферат Пошта Ниш +381 18 265 622

КУРИРСКЕ ПОШИЉКЕ (стижу брзом поштом):
• Царинска испостава Аеродром Београд (робно):
  +381 11 209 42 50 ; +381 11 209 73 08
• Царинска испостава DHL + 381 11 310 55 79

КОНТАКТИ МЕЂУНАРОДНИХ КУРИРСКИХ КОМПАНИЈА:
DHL +381 11 310 55 00; +381 22 366 000; +381 22 366 700
UPS + 381 11 2286 422
FEDEX / TNT + 381 11 310 94 00

 Последњи пут ажурирано: 2024-02-06 11:53:34