О Нама

Мисија

УЦ је компетентна и транспарентна царинска администрација фокусирана на одрживу изградњу капацитета која омогућава ефикасну наплату прихода, проток роба и људи, као и пословање у складу са националним законодавством, међународним стандардима и професионалном етиком у корист свих грађана, уз поштовање људских права и слобода.

Визија

Тежимо да постанемо развијена и модерна царинска администрација, која својим професионалним односом доприноси економском развоју и обезбеђује заштиту свим грађанима и друштву у целини.


Вредности
  • Ефикасност – главни приоритет нам је бржи промет путника и робе уз спровођење законите и квалитетне контроле
  • Фискална и безбедносна улога – убирамо дажбине којима се пуни државни буџет и штитимо друштво од свих потенцијаних злоупотреба
  • Одговорност – понашамо се професионално и сносимо пуну одговорност за оно што радимо
  • Иновативност – настојимо да модернизујемо царинску службу увођењем светских стандарда у свим сегментима пословања

Прва линија ваше сигурности

Управа царина је извршни орган Владе Србије у саставу Министарства финансија, који спроводи царинску политику Републике Србије. Незаобилазна је карика у ланцу међународне трговине, јер има значајну улогу, како у наплати царине, пореза на додату вредност при увозу и акциза, тако и у систему безбедности.

Борбом против међународног тероризма и прекограничног криминала царинска служба Србије активно штити друштво и доприноси очувању безбедности свих грађана, истовремено стварајући предуслове за максимално скраћење времена неопходног за обављање царинских процедура.

Захваљујући транспарентности у раду ојачано је поверење грађана у рад службе и на њу се гледа као на савремену, напредну институцију која доприноси привредном расту Републике Србије, на чему ћемо наставити да истрајавамо. 


Резултати

Управа царина настоји да свој рад што више прилагоди потребама пословне заједнице, да компанијама олакша пословање и тиме допринесе развоју домаће привреде.

Неколико година уназад континуирано уводимо поједностављене поступке и до данас број компанија које их примењују непрестано расте. 

Ефикасном наплатом дажбина царинска служба већ неколико година за редом успева да обезбеди око 50% средстава којим располаже државни буџет.


Царина у једном минуту

У овом динамичном кратком видеу погледајте како симболично изгледа само један минут у  Царинској унији ЕУ. Одбројавањем је представљена изненађујућа статистика о раду царине: од тона превезене робе до количине задржане кријумчарене робе, броја поднетих царинских декларација и још много тога. Реч је о својеврсном ''погледу изнутра'' на активности царинских службеника који врло убедљиво илуструје значај царинске службе за модерну Европу.


Поглед са искуством

Почетком 2007. године лансирана је медијска кампања под називом ''Поглед са искуством'' која је реализована захваљујући финансијској подршци Светске банке. Циљ кампање је поред промоције новог имиџа царинских службеника, који су те године добили нове униформе, била и афирмација Управе царина као институције која је учинила много у погледу модернизације службе и то не само у визуелном смислу, већ суштинском. О томе на сликовит начин говори и спот који је био део кампање.


Филм о развоју царинске службе

Царина у Србији постоји преко 200 година колико и модерна српска држава, па у кратком филму који следи погледајте како се развијала и шта данас ради царинска служба. Њен примарни циљ је да олакша и убрза прекогранични промет робе и путника, али и да друштво заштити од разних потенцијалних опасности…