Путнички промет

У жељи да путницима прелазак границе Републике Србије остане у пријатном сећању, без стреса и непотребног задржавања, Управа царина ће вас у овој рубрици подсетити на правила која се примењују у путничком промету.

Управа царина је ближе објаснила царински поступак у путничком промету актом који можете овде прочитати. Такође можете се упознати са Списком предмета за личну употребу и робе за спортске сврхе која се пријављује царинским органима усмено, као и Образац за привремени увоз/извоз робе.

 • Лични пртљаг
 • Пренос средстава преко границе
 • Ослобођење од царинских дажбина
 • Повраћај ПДВ
 • Лекови
 • Биљке
 • Животиње
 • Оружје
 • Уметнине
 • Накит и драгоцености
 • Храна