Уметнине

Шта ми је потребно уколико желим да из земље изнесем неки уметнички предмет? Идем на свадбу код пријатеља у Канаду и хтео бих да му однесем слику једног српског уметника...

Уколико из земље износите неки предмет од културног, уметничког или историјског значаја, у количини која нема комерцијални карактер и намењена је сопственим потребама, неопходно је да поседујете дoзволу Републичког завода за заштиту споменика културе. 

Да ли се ово односи само на слике или и на друге предмете и које?

 Дозвола Републичког завода за заштиту споменика културе потребна је не само за извоз слика, цртежа, скулптура и осталих уметничких творевина познатих и непознатих аутора, већ и за извоз свих предмета старијих од 50 година: намештаја, посуђа, новца, аутомобила.

Kаква дозвола ми је потребна за изношење уметничког предмета?

У зависности од дела о коме је реч биће вам потребна нека од доле наведених дозвола:

  • дозвола за износ предмета културног, уметничког и историјског значаја коју издаје Републички завод за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народна библиотека Србије (за публикације)
  • дозволу за извоз наведених предмета са подручја Војводине издаје Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и и односе са верским заједницама
  • дозволу за привремени износ или трајни извоз културних добара са територије целе наше земље, издаје Министарство културе Републике Србије.

Где могу да добијем детаљније информације о неопходним дозволама за износ уметнине?

 Детаљне информације о томе налазе се на сајту институција које се баве издавањем неопходних дозвола, па саветујемо да посетите следеће сајтове: 

Републички завод за заштиту споменика културе

Министарство културе Републике Србије 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Народна библиотека Србије


Каква је улога цариника у случајевима изношења оваквих предмета, да знам шта да очекујем?

 У поступку износа наведених предмета цариници ће извршити увид у поднету дозволу/решење, оверити га потписом и печатом (оригинал вратити странци, копију задржати ради интерне евиденције), одобрити износ робе и неће захтевати подношење извозне царинске декларације тј. спровођење редовног царинског поступка

Шта ми је потребно уколико желим да унесем неки уметнички  предмет у Републику Србију?

Када је у питању унос уметничких дела спроводи се уобичајена увозна царинска процедура, у скраћеном или редовном поступку, при чему није потребна никаква дозвола или сагласност. 

Послала бих цртеже анонимног аутора/своје пријатељу у иностранство. Да ли је и мени потребна дозвола за њихов извоз? 

Тачно, пошто цртежи, као и слике, могу бити и културна добра, одобрење за њихов трајни или привремени извоз мора се тражити од Републичког завода за заштиту споменика културе, који ће утврдити да ли се ради о предметима који имају културну вредност.

Уколико цртеж или слику пошаљете без дозволе Завода, а јави се сумња да су од културне вредности, ризикујете да Вам пошиљка буде враћена.

Последњи пут ажурирано: 2023-11-14 13:30:55