Кодекс понашања царинских службеника

У циљу подизања угледа царинске службе и отклањања негативних појава, а у склопу борбе против корупције, утврђени су стандарди интегритета и правила понашања царинских службеника. Због тога је Министар финансија Републике Србије августа 2019. године донео Кодекс понашања царинских службеника.pdf ("Сл. гласник РС", бр. 59/2019). 

Понашање запослених у Управи царина, као органу државне управе, уређује и Кодекс понашања државних службеника ("Сл. гласник РС", бр. 29/2008), који је донео Високи службенички савет.

 

Последњи пут ажурирано: