Оружје

1. Да ли ми је дозвољено да носим оружје преко границе?

Физичка лица не могу уносити/износити оружје у Републику Србију, односно из Републике Србије, осим у ситуацијама када за то поседују дозволу надлежног органа – Министартсва трговине, туризма и телекомуникација, а сходно Одлуци о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа. 

 2. Могу ли да дођем у лов у Србију и да понесем своје оружје?

Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију када долазе у организовани лов и то у организацији Ловачког савеза Србије или друге за то овлашћене организације, као и ради учествовања на спортској манифестацији.

 3. Да ли могу да понесем своје оружје и у случају да не долазим ради лова, већ као учесник спортске манифестације (гађања)?

 Можете. Путницима је дозвољено да у нашу земљу привремено унесу оружје и муницију ради учествовања на спортској манифестацији.

 У том случају ћете оружје и муницију усмено пријавити на граничном прелазу и презентовати доказ да је привремено уносите ради учешћа на спортској манифестацији (доказ о одржавању такве врсте манифестације).

4. Шта је потребно да поднесем од документације да не би имао проблема на улазу/излазу из земље?

При уносу одговарајуће количине оружја и муниције путници робу усмено пријављују и презентују доказ да се роба привремено уноси у сврхе организованог лова (позивно писмо организатора лова), односно одржавања спортске манифестације (доказ о одржавању такве врсте манифестације).

Ради лакшег утврђивања истоветности робе при изласку из земље, детаље о роби (оружју и муницији) путник при уласку у земљу уписује у Образац за привремени увоз/извоз, овлашћени царински службеник проверава да ли су у Образац унети тачни подаци, потписује га, оверава и враћа путнику.

Исто важи и у обрнутом случају када због организованог лова или спортске манифестације оружје и муниција треба да се изнесу из земље.

Последњи пут ажурирано: