ИПА 2016 Интегрисано управљање границом (ИУГ / IBM)

Пројекат Интегрисано управљање границом спроводи Министарство унутрашњих послова а реализује се кроз Секторску буџетску подршку. Сваке године ЕУ спроводи анализу спровођења мера у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом и на основу успешности уплаћује одређен износ средстава директно у буџет Републике Србије.

Кроз овај пројекат радило се на јачању капацитета Управе царина, на заједничкој анализи ризика и сарадњи са другим граничним службама као што су Управа граничне полиције, Управа за ветерину и Гранична фитосанитарна инспекција.

Као један од главних исхода овог пројекта јесте Стратегија интегрисаног управљања границом за период 2022-2027 године, са пратећим акционим планом.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2024-01-25 14:21:03