Слободне зоне

Упутство за царински поступак у слободним зонама можете преузети овде, као и текст Закона о слободним зонама.

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне, преузмите овде.

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне, преузмите овде.

Последњи пут ажурирано: