Програм ИПА 2021

''Интегрисани систем управљања тарифом'' и ''Имплементација складишта за чување царинских података''

За финансирање из средстава ИПА 2021 Програма УЦ спроводи два пројекта, и то:

  • “Интегрисани систем управљања тарифом” – предлог Сектора за тарифске послове, вредност преложеног пројекта износи 3,8 милиона евра. Предлог пројекта обухвата три специфична циља: 1. Имплементација TARIC система са националном компонентом; 2. Имплементација Quota система са националном компонентом; 3. Имплементација система надзора са националном компонентом; 4. Имплементација BTI (Binding Tariff Information) система са националном компонентом и 5. Имплементација BOI (Binding Origin Information) система са националном компонентом.
  • “Имплементација складишта за чување царинских података” – предлог Сектора за информационо комуникационе технологије, вредност предложеног пројекта износи 2,5 милиона евра. Предлог пројекта обухвата израду софтвера, набавку хардвера, лиценце за софтверска решења, тренинге, обуке.

За спровођење оба пројекта као имплементациони партнер је одређења међународна организација Програм за развој Уједињених нација - „UNDP”.

Пројекат је званично започет у фебруару 2023. године

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:17:41