Добијање дозволе за царинско заступање – обука и полагање испита

 

ОБУКЕ И ИСПИТИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА 

ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр.92 од 27.10.2023. године, објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, чија примена почиње од 04.11.2023. године.

Тарифом републичких административних такси укинута је такса за обуку за царинско заступање – ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 37.700,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 24.900,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 3.260,00 динара.

План наставних активности

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА

БРОЈ  РАДНИХ ДАНА

ВРСТА

АКТИВНОСТИ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

07.12. – 16.12.2023.

7

ИСПИТ

24.11.2023.

22.01. – 20.02.2024.

20

ПРВИ ДЕО ОБУКЕ „MOODLE“ ПЛАТФОРМA

05.01.2024.

21.02. – 22.03.2024.

23

ДРУГИ ДЕО ОБУКЕ УЖИВО ИЛИ ONLINE

25.03. – 02.04.2024.

7

ИСПИТ

08.03.2024.

07.10. – 01.11.2024.

20

ПРВИ ДЕО ОБУКЕ НА „MOODLE“ ПЛАТФОРМA

20.09.2024.

04.11. – 05.12.2024.

23

ДРУГИ ДЕО ОБУКЕ УЖИВО ИЛИ ONLINE

09.12. – 16.12.2024.

6

ИСПИТ

22.11.2024.

* Циљ првог дела обуке је да се кандидати самостално упознају са доступним материјалом за обуку и тестовима који су за ову сврху припремљени полазницима обуке. На овај начин кандидати ће бити припремљени за други део обуке, чиме ће се олакшати процес учења и припреме за полагање Посебног стручног испита за заступање у царинском поступку. Током првог дела обуке на „Moodle“ платформи, биће одржано и 6 састанака са предавачима путем апликације „Microsoft Teams”. Приступ „Moodle“ платформи биће вам омогућен до самог испита.

* Сходно броју пријављених кандидата као и уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење другог дела обуке у просторијама Управе царина, и други део обуке ће се спроводити online.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДE

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ОВДЕ:


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА БИЋЕ ОБЈАВЉЕН 7 ДАНА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ОВДЕ:

Чланом 11. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку прописано да кандидат полаже поправни, односно поновни испит по истеку рока од 30 дана, а ово полагање мора окончати најкасније у року од 150 дана од дана претходног полагања. Позивају се сви кандидати који у претходном року нису положили посебан стручни испит за заступање у царинском поступку, и упућени су на поновни, односно поправни испит, или одложили исти, да најкасније до 30.05.2024. године доставе попуњену пријаву за полагање испита за јунски рок  (14.06. – 24.06.2024.) и доказ о уплати одговарајуће административне таксе.

 

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

(од 07.10. до 05.12.2024. године)

Центар за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина у периоду од 07.10. до 05.12.2024. године организује обуку за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку који ће се одржати у периоду од 09.12. до 16.12.2024. године. Обука ће се спровести из два дела.

 

Први део обуке ће се спровести у периоду од 07.10. до 01.11.2024. године, на платформи за електронско учење Центра која се налази на адреси https://carina.edu.rs/. Након достављене комплетне пријаве, кандидатима ће на личне e-mail адресе које буду навели у обрасцу пријаве, бити достављени подаци за приступ платформи као и кратко упутство за коришћење. Такође, кандидатима ће након пријаве бити достављен распоред рада на платформи као и распоред часова. Циљ првог дела обуке је да се кандидати самостално упознају са доступним материјалом за обуку и тестовима који су за ову сврху припремљени полазницима обуке. На овај начин, кандидати ће бити припремљени за други део обуке, чиме ће се олакшати процес учења и припреме за полагање Посебног стручног испита за заступање у царинском поступку.

 

Други део обуке ће се одржати у периоду од 04.11. – 05.12.2024. године у  године у учионицама Центра за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155А, Нови Београд.  Сходно броју пријављених кандидата као и уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење обуке у просторијама Управе царина, и други део обуке ће се спроводити online (Microsoft Teams+електорнска платформа за учење).

 

Настава  се одржавата сваког радног дана од 08.00 до 13.15 часова.

Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку садржи укупно 150 наставних часова (наставни час траје 45 минута), који ће бити распоређени једним делом и током трајања обуке на платформи, из следећих области:

 1. Царински систем и поступак - 50 часова;
 2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем - 50 часова;
 3. Познавање робе - 34 часа и
 4. Спољнотрговински и девизни систем - 16 часова.

Рок за доставу пријава за обуку је 20.09.2024. године. Кандидат који подноси пријаву за обуку, истовремено подноси и пријаву за испит. Oбука није обавезан услов за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку.

Рок за доставу пријава за испит је који ће се одржати у децембру 2024. године је 22.11.2024. године. 

Кандидати су дужни да уз пријаве доставе тачне и ажурне контакт податке и то адресу становања, број телефона и  ЛИЧНУ e-mail адресу.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА РАДИ ПРИЈАВЕ НА ОБУКУ И ИСПИТ (списак)

Напомињемо да кандидат на испит може и мора унети само дигитрон и хемијску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен. Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

Кандидати који не похађају обуку, након достављене комплетне пријаве за испит, КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима могу обавити искључиво у термину од 13.30 до 15.00 часова, на следеће телефоне:

 • (Царински систем и поступак) Љубица Павловић - 011/2694-017 
 • (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) Драгана Поповић  -  011/311-5473
 • (Познавање робе) -   Радојка Јахура  - 011/311-5473
 • (Спољнотрговински и девизни систем) -  Слободан Томић - 064/858-2924

Све додатне информације везане за поступак пријављивања и полагања испита за царинске заступнике можете добити слањем електронске поште радним данима у периоду од 07.30 до 15.30 часова или телефонским путем радним данима у периоду од 12.00 до 15.00 часова на следеће контакте:

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБАВЉЕНЕ ОБУКЕ

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испитa без претходно обављене обуке, као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: 

Правни извори за полагање испита за царинско заступање

Сви кандидати могу бесплатно да приступе E-learning пакетима који су постављени на сајту Управе царина на адреси: https://www.carina.rs/o-nama/centar-za-strucno-osposobljavanje-i-usavrsavanje/e-learning.html

 

У „Службеном гласнику РС“, бр.92 од 27.10.2023. године, објављени су Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, чија примена почиње од 04.11.2023. године.

Тарифом републичких административних такси укинута је такса за обуку за царинско заступање – ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 37.700,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 24.900,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 3.260,00 динара.

                Све таксе се уплаћују на прописани уплатни рачун Буџета РС :

                                                  840-742221843-57

o   Број модела за уплату административне таксе је 97;

o   Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује и представља шифру општине са контролним бројем;

Приликом доставе доказа о уплаћеним административним таксама, Центру за стручно оспособљавање и усавршавање доставити оригинал уплатнице или доказ о плаћању оверен од стране банке у којој је извршено плаћање.  

Последњи пут ажурирано: 2024-05-22 10:18:54