Добијање дозволе за царинско заступање – обука и полагање испита

ОБУКЕ И ИСПИТИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЦАРИНСКО

ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

У „Службеном гласнику РС“, бр.138 од 12.12.2022. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о

републичким административним таксама који ступа на снагу 20.12.2022. године, као и Тарифа републичких

административних такси која је саставни део овог закона.

Тарифом републичких административних такси укинута је такса за обуку за царинско заступање – ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 32.240,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 20.230,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 2.830,00 динара.

План наставних активности

Период одржавања

Број радних дана

Врста активности

Рок за подношење пријава

20.12. – 27.12.2022.

6

ПОНОВНИ И

ПОПРАВНИ ИСПИТ

05.12.2022.

23.01. – 21.02.2023.

20

Први део обуке на „Moodle“ платформи

     

06.01.2023.

 

22.02. – 24.03.2023.

23

*Други део обуке – уживо или online

27.03. – 04.04.2023.

7

ИСПИТ

10.03.2023.

16.06. – 25.06.2023.

6

ПОНОВНИ И

ПОПРАВНИ ИСПИТ

01.06.2023.

09.10. – 03.11.2023.

20

Први део обуке на „Moodle“  платформи

        

22.09.2023.

 

06.11. – 07.12.2023.

23

*Други део обуке – уживо или online

11.12. – 17.12.2023.

5

ИСПИТ

24.11.2023.

* Кандидатима ће приступ платформи бити омогућен до испита. Сходно броју пријављених кандидата као и уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење обуке у просторијама Управе царина, и други део обуке ће се спроводити online.

Позивају се сви кандидати који у претходном року  нису положили посебан стручни испит за заступање у царинском поступку, и упућени су на поновни, односно поправни испит, да најкасније до 01.06.2023. године доставе попуњену пријаву за полагање испита за јунски рок и доказ о уплати одговарајуће административне таксе имајући у виду да је чланом 11. Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку прописано да кандидат полаже поправни, односно поновни испит по истеку рока од 30 дана, а ово полагање мора окончати најкасније у року од 150 дана од дана претходног полагања.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДE

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА БИЋЕ ОБЈАВЉЕН 7 ДАНА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ОВДЕ:

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ОВДЕ:


ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

(од 23.01. до 24.03.2023. године)

Центар за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина у периоду од 23.01. до 24.03.2023. године организује обуку за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку који ће се одржати у периоду од 27.03. до 04.04.2023. године. Обука ће се спровести из два дела.

Први део обуке ће се спровести у периоду од 23.01. до 21.02.2023. године, на платформи Moodle која се налази на адреси https://carina.edu.rs/. Након достављене комплетне пријаве, кандидатима ће на личне e-mail адресе које буду навели у обрасцу пријаве, бити достављени подаци за приступ платформи као и кратко упутство за коришћење. Такође, кандидатима ће након пријаве бити достављен распоред рада на Moodle платформи као и распоред часова.

Други део обуке ће се одржати у периоду од 22.02. – 24.03.2023. године у учионицама Центра за стручно оспособљавање и усавршавање Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155А, Нови Београд.  Сходно броју пријављених кандидата као и уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, и/или ако мере које се морају спровести ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 онемогућавају спровођење обуке у просторијама Управе царина, и други део обуке ће се спроводити online (Microsoft Teams+Moodle).

Уколико ће се обука спроводити у учионицама, настава ће се одржавати сваког радног дана од 08.00 до 13.15 часова.

Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку садржи укупно 150 наставних часова (наставни час траје 45 минута), који ће бити распоређени једним делом и током трајања обуке на Moodle платформи, из следећих области:

 1. Царински систем и поступак - 50 часова;
 2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем - 50 часова;
 3. Познавање робе - 34 часа и
 4. Спољнотрговински и девизни систем - 16 часова.

Рок за доставу пријава за обуку је 06.01.2023. године. Кандидат који подносу пријаву за обуку, истовремено подноси и пријаву за испит. Oбука није обавезан услов за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку.

Рок за доставу пријава за испит је 10.03.2023. године. Пријаве се могу доставити поштанским путем на адресу: Управа царина – Центар за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића бр.155А, 11070 Нови Београд, или лично у писарници на истој адреси радним данима у периоду од 07.30 до 15.30 часова.

Кандидати су дужни да уз пријаве доставе тачне и ажурне контакт податке и то адресу становања, број телефона и  ЛИЧНУ e-mail адресу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА РАДИ ПРИЈАВЕ НА ОБУКУ И ИСПИТ (спи

Напомињемо да кандидат на испит може и мора унети само дигитрон и хемијску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће:

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен. Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана.

Кандидати који не похађају обуку, након достављене комплетне пријаве за испит, КОНСУЛТАЦИЈЕ са предавачима могу обавити искључиво у термину од 13.30 до 15.00 часова, на следеће телефоне:

 • (Царински систем и поступак) Љубица Павловић - 011/2694-017 
 • (Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем) Драгана Поповић  -  011/311-5473
 • (Познавање робе) -   Радојка Јахура  - 011/311-5473
 • (Спољнотрговински и девизни систем) -  Слободан Томић - 064/858-2924

Све додатне информације везане за поступак пријављивања и полагања испита за царинске заступнике можете добити слањем електронске поште радним данима у периоду од 07.30 до 15.30 часова или телефонским путем радним данима у периоду од 12.00 до 15.00 часова на следеће контакте:

 

 ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБАВЉЕНЕ ОБУКЕ

Полагање испита за царинске заступнике и издавање дозвола за рад царинским заступницима врши се у складу са чланом 15. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/2018), а на основу Правилника о програму и садржини посебног стручног испита, издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС“,  број 42/2019). 

Кандидати који се одлуче на полагање испитa без претходно обављене Обуке као припрему за полагање испита морају да користите следеће правне изворе: 

Правни извори за полагање испита за царинско заступање

Сви кандидати могу бесплатно да приступе E-learning пакетима који су постављени на сајту Управе царина на адреси: https://www.carina.rs/o-nama/centar-za-strucno-osposobljavanje-i-usavrsavanje/e-learning.html

У „Службеном гласнику РС“, бр.138 од 12.12.2022. године, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о

републичким административним таксама који ступа на снагу 20.12.2022. године, као и Тарифа републичких

административних такси која је саставни део овог закона.

Тарифом републичких административних такси укинута је такса за обуку за царинско заступање – ОБУКА ЈЕ БЕСПЛАТНА.

 • За организовање и полагање, односно поновно полагање стручног испита за заступање у царинском поступку – 32.240,00 динара;
 • За организовање и полагање поправног испита из једне или две области – 20.230,00 динара;
 • За издавање дозволе за царинско заступање – 2.830,00 динара

 

                Све таксе се уплаћују на прописани уплатни рачун Буџета РС :

                                                  840-742221843-57

o   Број модела за уплату административне таксе је 97;

o   Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује и представља шифру општине са контролним бројем;

Приликом доставе доказа о уплаћеним административним таксама, Центру за стручно оспособљавање и усавршавање доставити оригинал уплатнице или доказ о плаћању оверен од стране банке у којој је извршено плаћање.  

Последњи пут ажурирано: 2023-06-02 14:56:25