ИПА 2010 – SEED

Вишекорисничка ИПА 2010 – Систем електронске размене података на Западном Балкану (SEED), фаза 2 SEED Maintenance

SEED- Системска електронска размена података (Systematic electronic exchange of data) 

Од 2008. године до данас је реализовано 6 пројеката кроз које се развила апликација за системску електронску размену информација (SEED) на западном Балкану. SEED је апликација која омогућава рад у беспапирном окружењу. SEED се користи како у друмском тако и у железничком саобраћају.

Водећа институција на свим пројектима била је италијанска Царинска администрација. Укупан буџет свих пројеката износио је око 4,2 милиона евра финансиран је средствима из претприступних фондова ИПА 2010 . Главни корисници ових пројеката су царинске администрације западног Балкана.

Циљеви овог пројекта су убрзање и олакшање легитимне трговине ефикаснијим коришћењем најавних података суседних администрација, повећање сигурности и безбедности грађана непрекидним надгледањем резултата аутоматског упаривања података, повећање наплате царинских дажбина и побољшање анализе ризика у циљу смањења нелегалне трговине и корупције.

Осим SEED кроз ове пројекте креирана је и ИНЕС+ апликација за заштиту права интелектуалне својине. Она пружа корисницима увид у један од европских царинских система - са техничке тачке гледишта ИНЕС+ је усклађен са ЦОПИС (софтвер Генералног директората за царину и порезе Европске комисије за унапређење заштите права интелектуалне својине), а у исто време омогућава потпуно електронско пословање Управе царина са правним заступницима- носиоцима права интелектуалне својине у Србији.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: