ИПА 2013 - ГП Котроман припрема тендерске и пројектне документације

Оквирни уговор о услугама „Техничка помоћ Управи царина Републике Србије у припреми пројектно–техничке документације за изградњу граничног прелаза Котроман“ – ИПА 2013

Оквирни уговор о услугама „Техничка помоћ Управи царина Републике Србије у припреми пројектно – техничке документације за изградњу граничног прелаза Котроман“ финансиран је из Неалоцираних средстава ИПА 2013. Пројекат је започео 2017. године, а завршен 2019. године. Циљ пројекта била је припрема тендерске и пројектне документације, као и израда пројектног задатка за пројекте „Надзор над изградњом граничног прелаза Котроман између Републике Србије и Босне и Херцеговине“ и „Изградња граничног прелаза Котроман између Републике Србије и Босне и Херцеговине“. Вредност пројекта износила је 159.604,95 евра, у трајању од 24 месеца.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: