ЦЕФТА Covid-19

Зелени коридори - ЦЕФТА док траје пандемија Covid 19

Листа основних (приоритетних) роба, која је имплементирана у систему SEED, се редовно ажурира и објављује на овом сајту. Ова јединствена листа се договара на нивоу ЦЕФТА региона, односно усаглашавају је све ЦЕФТА стране уговорнице. Желимо да вам скренемо пажњу да право приоритетног проласка преко успостављених зелених коридора имају робе са поменуте листе, уколико националним законодавством није прописано ограничење промета за одређене врста роба са ове листе. 

Последњи пут ажурирано: