Стокхолмска конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама

На основу превентивног приступа утврђеног у Принципу 15 Декларације из Рија о животној средини и развоју, циљ ове Конвенције је заштита здравља људи и животне средине од дуготрајних органских загађујућих супстанци. 

Закон о потврђивању Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама донет је у Службеном гласнику РС - Међународни уговори, бр. 42/2009.

Овај закон се примењује кроз Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009) и Закон о биоцидним производима (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009).

Последњи пут ажурирано: