Возила купљена на лицитацијама

О поступку примене Уредбе о увозу моторних возила, као и Правилника о испитивању возила, у поступку јавне продаје возила, детаљније се можете информисати у следећим објашњењима: