Опште информације

Да би Управа царина ефикасно могла да спроведе све активности и оствари најбоље резултате на целој територији земље заслужне су - царинарнице. 

Реч је о подручним јединицама Управе царина којих на територији Републике Србије има 15.

Захваљујући њиховом раду, као и раду ужих унутрашњих јединица: царинских испостава, реферата и пунктова, могуће је спроводити царински поступак у путничком и робном промету како на самој граници, тако и у унутрашњности територије, али спречити многобројне покушаје злоупотреба.

Царинарнице спроводе мере царинског надзора, царине робу, онемогућавају нелегални увоз и тиме сузбијају ширење сиве економије, спречавају и откривају царинске прекршаје, чиме доприносе економском развоју и обезбеђују заштиту свим грађанима и друштву.

Тиме царинарнице дају суштински допринос настојањима Управе царина да се важећи прописи доследно и непристрасно примењују у целој Републици Србији.

 

 

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-11-22 13:33:21