Контакти у Управи царина

УПРАВА ЦАРИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Централа:
+ 381 11 201 58 00 за  петоцифрене локале        
+ 381 11 275 20 66 за локале царинске испоставе Лука

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 155/а, 11070 Нови Београд, Србија

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Вршилац дужности директора Бранко Радујко
Факс: +381 11 2693 317
kabinet@carina.rs 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА-КООРДИНАТОР
Вршилац дужности помоћника директора - координатора Душко Маринковић 
Телефон:  +381 11 319 61 17
Факс: +381 11 269 62 27 

БИРО ДИРЕКТОРА 
Шеф Бироа директора Горан Дурбаба
Факс: +381 11 2693 317 

СЕКТОР ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСТУПКЕ
Вршилац дужности помоћника директора Наташа Мирковић 
Телефон: +381 11 2690 822
Факс: + 381 11 269 97 22 

СЕКТОР ЗА ТАРИФСКЕ ПОСЛОВЕ
Вршилац дужности помоћника директора Драгутин Матић
Телефон: + 381 11 2690 822
Факс: + 381 11 2699 722 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Вршилац дужности помоћника директора Сузана Остојић
Телефон: + 381 11 2600 669
Факс: + 381 11 267 45 26 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Вршилац дужности помоћника директора Сунчица Мирковић
Телефон: + 381 11 269 65 23
Факс: + 381 11 269 05 31

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЦАРИНСКИХ ПРОПИСА
Вршилац дужности помоћника директора Милорад Радишић
Телефон: + 381 11 269 00 06
Факс: + 381 11 269 52 18 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
По овлашћењу директора Љиљана Јовановић, начелник одељења

Телефон: + 381 11 214 38 31
Факс: + 381 11 214 38 34
Адреса: Народних Хероја 63, 11070 Нови Београд

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ
Начелник Драган Кузмановић
Телефон: + 381 311 55 47
Тел./Факс: + 381 311 73 10
unutrasnja_kontrola@carina.rs
Телефон дежурне екипе Унутрашње контроле: 066/ 303 300
Адреса: Народних Хероја 63, 11070 Нови Београд

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Начелник Мирјана Савић
Телефон: + 381 11 201 58 30
Адреса: Народних Хероја 63, 11070 Нови Београд

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЦАРИНСКУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
По овлашћењу директора Иван Милошевић, руководилац Групе
Телефон: + 381 11 260-93-57
Факс: + 381 11 269-36-16

ОДСЕК ЗА ПРОЈЕКТЕ
Телефон: +381 11 2015 849
projekti@carina.rs

ГРУПА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
Ваше упите можете послати на pr@carina.rs 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Упит за приступ информацијама од јавног значаја слати на marinkovicd@carina.rs

 
 

 

 

Последњи пут ажурирано: