Унос/износ лекова

1. Колико лекова могу унети/изнети из земље?

- Као део личног пртљага путник може уносити/износити лекове за личну употребу, као и лекове за свог кућног љубимца који путује с њим и то у количини која је неопходна за уобичајену терапију у количини која не може бити већа од шестомесечне потребе у току календарске године, а зависно од природе и дужине болести, коју има он или кућни љубимац ког води са собом.
 
2. Шта ми је потребно од документације као доказ да су лекови за моју личну употребу?

- То зависи од количине и врсте лекова коју носите са собом.

Уколико се ради о већој количини потребној за спровођење уобичајне терапије током више месеци боравка дужни сте да царинском службенику покажете на увид одобрење надлежног министарства (које се издаје на основу мишљења изабраног лекара) за уношење, односно изношење лекова за личне потребе.

 Ако се пак ради о леку за личну употребу, у количини која није већа од количине која Вам је потребна за 15 дана, претходно наведено правило се не примењује.

 3. Да ли се то односи и на случај када за личну употребу користим лекове који садрже психоактивне супстанце?

 - Не, јер уколико уносите/износите лекове за уобичајену терапију, који садрже психоактивне контролисане супстанце дужни сте да на захтев царинског службеника покажете доказ о неопходности коришћења такве врсте лекова у сврху терапије (мишљење лекара, односно лекарски рецепт) ако је њихова количина већа од једног паковања које садржи највише до 30 појединачних доза.

 4. Колико лекова могу да унесем/изнесем уколико је реч о лековима за децу?

 - Уколико уносите, односно износите лек за потребе малолетних чланова породице, такође морате приложити доказ о неопходности коришћења лекова у сврху терапије (мишљење лекара, односно лекарски рецепт) ако је њихова количина већа од једног паковања које садржи највише до 30 појединачних доза.

 5. Да ли путем поште могу из иностранства да поручим лекове за личну употребу?

 - Лекови се не могу у Републику Србију поручивати путем поште. Можете их поручити само преко овлашћеног дистрибутера лекова.

 6. Бавим се истраживачким радом и за потребе истраживања на коме радим у сарадњи са медицинском установом из Србије бих са собом понео одређену количину препарата који није могуће набавити у вашој земљи, па ме интересује на који начин могу легално да га пренесем преко границе?

 - Ако је количина коју планирате да понесете већа од оне која би Вам за личну употребу била потребна за 15 дана, онда не можете ни да је носите у путничком промету, већ може бити послата и примљена у редовном царинском поступку (укључујући и све курирске службе), уз обавезу примаоца (медицинске установе у којој ћете спроводити истраживање) да прибави дозволу Агенције за лекове и медицинска средства.

Последњи пут ажурирано: