ГИЗ

Пројекат „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“, који у име Немачке развојне сарадње и уз кофинансирање Владе Швајцарске имплементира Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, од марта 2018. године пружа подршку партнерима у процесу ЕУ интеграција и примене Агенде 2030.

У свом приступу, пројекат се руководи принципима доброг управљања. Активности пројекта засноване су, пре свега, на Програму реформе управљања јавним финансијама, Програму трансформације Пореске управе, Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, као и Агенди 2030. Пројекат обухвата пет области сарадње:

1) развој капацитета кључних актера у Србији за финансирање Агенде 2030,
2) побољшане услуге пореским обвезницима,
3) транспарентност буџета, финансијска контрола и одговорност, 4) координација политика за спровођење Агенде 2030 и
5) успостављање општедруштвеног дијалога о Агенди 2030.

Поред тога, пројекат пружа подршку унапређењу базе података за праћење имплементације Циљева одрживог развоја (ЦОР) садржаних у Агенди 2030. Овај процес обухвата све кључне актере: представнике политике и државне управе, организације цивилног друштва, научно-истраживачку заједницу, професионална удружења, интересне групе, грађане и привреду.

Заједно са Управом царина, пројекат спроводи низ активности усмерених на унапређење капацитета управе и едукацију запослених, њено усклађивање са процесима ЕУ интеграција, као и константно напредовање у домену транспарентности, оријентисаности ка грађанима и борбе против корупције. Постављени задаци се реализују заједничким снагама, уз подршку експерата и применом најбољих светских пракси, чиме се гарантује постизање оптималних резултата у окружењу у коме се пројекат имплементира.

Последњи пут ажурирано: