Конвенција о забрани усавршавања производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању (BТWC)

• Свака држава чланица ове конвенције обавезаће се да никада и ни под којим околностима неће усавршавати, производити, стварати залихе или на неки други начин стицати или чувати:

(1) микробиолошке или друге биолошке агенсе или токсине, без обзира на њихово порекло или начин производње, који по типу и количини нису намењени употреби у профилактичке, заштитне или друге мирнодопске сврхе;

(2) оружје, опрему или векторе намењене да користе такве агенсе или токсине у сврхе непријатељстава или за оружани сукоб.

• Уредба о ратификацији Конвенције о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању донета је у Службеном листу СФРЈ-Међународни уговори и други споразуми, бр.43/74.

Последњи пут ажурирано: