ИПА 2011 - Уништавање кривотворене робе

ИПА 2011 - Спровођење права интелекуалне својине са посебним акцентом на уништавање пиратизованих и кривотворених производа. Уговор 1 - набавка машина за уништење кривотворене робе

Носилац пројекта било је Министарство трговине у оквиру Програма ИПА 2011. Овим пројектом Управа царина добила је две машине са ознакама WD150h 1300 M3320006 (велика машина) и WD70h 700 M3320010 (мала машина), дониране од стране Европске уније, а по основу Уговора о набавци машине за уништење робе бр. 13FDC037-WRSITALY-1, закљученог дана 21.05.2014. године, који је у име и за рачун Владе Републике Србије закључио FEI (France Expertise International) са компанијом WRS ITALY, као извођачем радова, а у којем се Управа царина Републике Србије јавила као корисник опреме. Вредност пројекта износила је 384.409,10 евра. 

Донирана машина испуњава све европске стандарде у погледу уништења робе и њеним коришћењем су се смањили трошкови и уништење се сада спроводи по стандардима Европске уније. Такође, потписан је Споразум о пословно - техничкој сарадњи у области уништавања кривотворене и пиратизоване робе, закључен између Управе царина и ЈКП „Крушевац“. Споразумом је предвиђено да послове уништења робе и збрињавања тако насталог отпада обавља ЈКП „Крушевац“ у виду своје редовне делатности од стране стручно оспособљених и квалификованих запослених лица.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: