Унос/износ девиза

1. Да ли је унос девиза у Републику Србију слободан?
Унос девиза у Републику Србију је слободан, али је износ ограничен. То значи да можете унети новца колико год желите, али ако је реч о суми од 10.000 евра или више (у динарима или другој страној валути), дужност вам је да то пријавите.

Тада ћете добити потврду да сте унели пријављену суму и нећете имати проблема при изласку из земље (уколико само пролазите кроз Србију или пак новац враћате у иностранство).

Имајте у виду да сваки износ од 10.000 евра и више, у динарима или страној валути, треба да пријавите приликом сваког преласка државне границе (при уласку или изласку из земље).

2. Ко и на који начин може да изнесе из земље суму већу од 10.000 евра? 
Већи износ од 10.000 евра могу изнети нерезиденти (страни држављани са пребивалиштем у иностранству, укључујући дипломатско-конзуларне представнике страних земаља у нашој земљи и чланове њихових породица и домаћи држављани који на основу дозволе за боравак, односно радне визе бораве у иностранству дуже од годину дана) и то:

• на основу потврде о уносу ефективног страног новца – до износа назначеног у потврди (потврду издаје царинска служба при уласку у земљу);
• на основу потврде банке да је новац који износи из земље подигао са свог девизног рачуна или девизне штедне књижице код банке у Републици Србији – до износа назначеног на тој потврди;
• на основу потврде мењача да је новац који износи стекао продајом динара добијених претходним коришћењем платне картице у Републици Србији - до износа назначеног на тој потврди.
Резиденти из Републике Србије могу изнети ефективни страни новац изнад износа од 10.000 евра само на основу доказа о исељењу.

3. Да ли ми је потребна нека потврда уколико у Србију уносим суму већу од 10.000 евра и која?
Потребна Вам је потврда да сте новац подигли са свог рачуна у иностранству или за динарску противвредност те суме: да сте новац заменили код стране банке, уз потврду те банке.

4. На који начин пријављујем новац приликом уласка/изласка из Републике Србије?
У случају да са собом носите 10.000 евра и више, треба да попуните Образац пријаве преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе који је доступан сваком путнику (како на уласку, тако и на изласку из земље).

Образац пријаве, осим што је доступан за попуњавање на граничним прелазима, постављен је и на веб сајт Управе царина ОБРАЗАЦ

Скрећемо пажњу да се Образац пријаве, у свакој од напред наведених ситуација, попуњава у два примерка, на начин како је и објашњено у упутству за његово попуњавање (упутство – ''Опште информације-General information'', штампано је уз Образац пријаве УПУТСТВО). 

5. Да ли је једина опција да Образац попуњавам сам?
Образац можете да попуните и сами, али то није једина опција.

У случају да то радите сами, попуњавате га великим штампаним словима на српском или енглеском језику и потписан предајете царинском службенику.

Након тога, царински службеник сравњује податке из Обрасца пријаве, врши проверу износа новчаних средстава које поседујете, а затим Образац пријаве оверава својим потписом и факсимилом, при чему један примерак задржава за потребе службе, а други даје Вама.

Друга опција је да царински службеник попуни Образац пријаве путем рачунара или ручно, а на основу података и увида у новчана средства које пријављујете, након чега је процедура иста као и када Образац попуњавате сами. 

6. Колико дуго важи потврда о пријави новца?
Наведену потврду царински орган поништава приликом првог изласка из Републике Србије, зато водите рачуна о томе да потврда више неће бити важећа када први пут изађете са територије Републике Србије.

То важи и у случају ако из земље изађете због кратке посете рођацима или одмора у некој од суседних држава. Ако после тога, на путу до свог крајњег одредишта будете путовали преко Републике Србије, мораћете поново да прођете кроз исту процедуру и добијете нову оверену потврду.

7. Да ли плаћам неки порез на суму изнад 10.000 евра коју пријавим на граничном прелазу?
Не, не плаћате ништа, само добијате потврду да сте тај новац унели у земљу.

8. Да ли се та сума од 10.000 евра односи само на одрасле или и на децу?
Односи се на сваку особу појединачно. Дакле и на децу.

9. Шта уколико код себе осим девиза имам, динаре и путне чекове?
Уколико се истовремено износе девизе, динари и путни чекови, хартије од вредности, сума не може бити већа од 10.000 евра.

10. Има ли оправданог разлога за страх уколико пријавим већи износ новца?
Нема разлога за страх. Уколико оклевате да пријавите новац, јер страхујете за своју безбедност, пошто са собом носите већу суму готовине, имајте на уму да je поверљивост података које дате царинику загарантована. Зато када пријављујете већу суму новца, слободно замолите цариника који је на дужности за максималну дискрецију.

11. Да ли се и коме достављају подаци о пријављеном новцу?
Подаци о пријављеном преносу физички преносивих средстава плаћања преко државне границе достављају се у року од 3 дана од тог преноса Управи за спречавање прања новца. У случају да постоје основи сумње да се у овој ситуацији ради о прању новца или финансирању тероризма надлежни царински орган дужан је да наведе и разлоге за сумњу.

12. Шта се дешава са непријављеним новцем који цариници приликом контроле открију?
Према Закону о девизном пословању непријављена средства при изласку из Републике Србије, која прелазе износ од 10.000 евра, царински орган привремено задржава и о томе сачињава Записник. Привремено задржана средства депонују се на одговарајући рачун који се води код Народне банке Србије у року од два дана од дана од учињеног прекршаја, а даљи поступак води се код надлежних органа у складу са прописима којима је регулисано вођење прекршајног поступка.  

13. Колико динара могу да изнесем из Републике Србије?
Сваки путник из Републике Србије може слободно изнети динаре до износа од 10.000 евра у динарској противвредности.

Динари у већем износу од динарске противвредности 10.000 евра по особи могу се уносити у Републику Србију ако су купљени код стране банке и то до износа из потврде те банке.

14. Да ли се платне картице могу слободно износити из Републике Србије?
 Да, платне картице можете слободно уносити и износити из Републике Србије.

15. У којим случајевима могу преко банке да изнесем суму већу од 10.000 евра у иностранство?
Царински службеници на граничним прелазима врше контролу преноса готовине у физичком облику, док су за случај преноса новца преко банковних рачуна надлежне банке које предузимају радње и мере утврђене прописима којима се уређује спречавање прања новца. О детаљима и условима у вези са таквим начином преноса новца сазнајте више у банци или консултујте ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ЗА ЛИЧНЕ И ФИЗИЧКЕ ПРЕНОСЕ СРЕДСТАВА ПЛАЋАЊА У ИНОСТРАНСТВО И ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Последњи пут ажурирано: 2024-06-20 13:41:52