Извоз робе

 

Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја

Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки (поштански оператер).   

Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају

У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама, као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају, актом Управе царина број 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011.године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају.

ПОСТУПАК ИЗВОЗА

Упутство за спровођење царинског поступка извоза робе можете преузети овде.

Коришћење сета обрасца ЈЦИ за извоз робе

У случајевима када се подноси папирана декларација подноси се ЈЦИ који у себи има два додатна листа са бројем 3, односно укупно три примерка листа са бројем 3 који су намењени:

  • Први примерак листа са  бројем 3- за извозника,
  • Други примерак листа са бојем 3- за возара, односно прати робу до излазног царинског органа,
  • Трећи примерак листа са бројем 3- за излазни царински орган.

Први примерак листа са бројем 3 ЈЦИ за поступак извоза робе извозник ће користити ради остваривања права код пореских органа, односно на истом ће извозни (отпремни) царински орган вршити оверу иступа робе по извозној декларацији, на основу захтева извозника, као што је објашњено у акту Управе царина број 148-03-030-01-101/2/2012 од 12.06.2012.године.

Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста роба

На седници Владе Републике Србије одржаној 06.09.2012.године, донета је Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста робе. Управа царина је својим актом број 148-II-483-01-239/2012 од 07.09.2012.године дала ближе објашњење поступања у случају забране извоза одређене робе.

Последњи пут ажурирано: 2023-07-06 13:11:33