Преглед тренутног стања гаранција

Управа царина Републике Србије од 05.06.2009. године пружа услугу која корисницима омогућава увид у тренутно расположиво стање сопствених гаранција путем поруке - Short Message Service (SMS) и говорног аутомата – Interactive Voice Response (IVR).
 
Од 30.03.2014. године омогућено је праћење тренутно расположивог стања гаранција у реалном времену (’online’ режиму). Прeглед стања може се вршити за положено обезбеђење у поступку пуштањa робе у слободан промет и царинског складиштења.
 
Основни предуслови за коришћење ове услуге су пријављене гаранције, бројеви телефона и тип услуге у информационом систему Управе царина (ИС УЦ). Типови услугe могу се користити са мобилних телефона свих оператера у Републици Србији а фиксни бројеви телефона искључиво са дигиталних централа.
 
Сектору за информационе и комуникационе технологије могу се пријавити сви заинтересовани клијенти /подносиоци гаранција за коришћење ове услуге.
 
Захтев није потребно поново подносити када се региструју нове гаранције ако се не мењају подаци у бази података ИС УЦ о пријављеном подносиоцу захтева, бројевима телефона и типу услуге. Пријављени бројеви телефона везују се за порески идентификациони број (ПИБ) подносиоца захтева.
 
За додатне информације о коришћењу ове услуге можете се обратити Сектору за информационе и комуникационе технологије електронском поштом на адресу epd@carina.rs или путем телефона 011/2015-888 од 7:30 до 15:30 часова.

 Пријава за коришћење услуге
• Услуга путем поруке - Short Message Service (SMS)
• Услуга путем говорног аутомата – Interactive Voice Response (IVR)

Последњи пут ажурирано: