ИПА 2016 – Заштита интелектуалне својине

Твининг пројекат Заштита и спровођење права интелектуалне својине, спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација са Данском канцеларијом за патенте и жигове као твининг партнером. Једна од компоненти на пројекту се односи на јачање капацитета органа државне управе у идентификовању кривотворених производа.

Пројекат је започео 1. фебруара 2019. године и његова вредност износи 1. 500. 000,00 евра. У оквиру овог пројекта планирано је 8 компонената са циљем да се кроз активне обуке, семинаре и студијске посете службеници надлежних органа едукују и/или унапреде своје знање уз практичну примену у сврху заштите права интелектуалне својине. Такође, уз пројекат су уз стручну помоћ консултаната, а у складу са позицијом у оквиру Преговарачког поглавља 7 – Заштита и спровођење права интелектуалне својине,  сва релевантна документа из ове области хармонизована у складу са одговарајућим Законима Европске уније. Компоненте на којима је рађено са управом царина су:

-              Компонента 2 – Унапређење обавештајних капацитета о спровођењу и заштити права интелектуалне својине (активност 2.3 - развој информационе платформе)

-              Компонента 3 – Унапређење капацитета везаних за истраге на интернету (активност 3.5 – организовање обука везаних за онлајн истраге)

-              Компонента 5 – Успостављање метода израчунавања (активност 5.3 - Израда методологије за израчунавање нивоа, обима и утицаја кривотворења и пиратерије у Србији)

-              Компонента 6 – Израда приручника за службенике органа спровођења и заштите права интелектуалне својине (активност 6.4 – организовање обука у реалном радном окружењу за службенике који се баве спровођењем и заштитом права интелектуалне својине)

-              Компонента 8 - Формирање функционалне структуре Координационог тела.

 

Све активности пројекта су окончане, израђена је Платформа за размену информација између органа за спровођење права интелектуалне својине, којом администрира Завод за интелектуалну својину, међутим иста још увек није у функцији.

Пројекат је званично завршен 29.4.2022. године.

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:16:23