Чланство у међународним организацијама

Светска царинска организација

Савет за царинску сарадњу, што је званични назив Светске царинске организације (СЦО), је 1952. године основало 17 европских земаља. Данас је то међународна организација у коју је учлањено 179 земаља са свих континената које обављају 98% светске трговине. Једина је међународна организација која се на глобалном нивоу бави проблематиком царина. Око 80% чланства чине земље у развоју или транзицији. 

Под окриљем СЦО донето је 12 међународних конвенција и велики број препорука чији је заједнички циљ поједностављивање и усаглашавање царинских процедура а самим тим убрзање промета роба преко граничних линија уз истовремено појачавање контрола. 

СЦО обезбеђује сарадњу између царинских администрација и примену међународних царинских инструмената, а задужена је и за пружање неопходне техничке помоћи у изградњи капацитета својих чланица са циљем повећања ефикасности рада њихових царинских служби.

Југославија је као Социјалистичка Федеративна Република приступила СЦО 1960. године, била искључена из чланства 1994. у време економских санкција, а априла 2001. године постала је нови члан као Савезна Република. Државна заједница Србија и Црна Гора је, као правни следбеник СР Југославије, аутоматски регистрована у чланству. Србија је, сагласно Уставној повељи државне заједнице, постала следбеник државне заједнице и као таква је 2006. године преузела чланство у СЦО. Потписница је девет од поменутих 12 конвенција.

Сарадња са овом организацијом је од изузетног значаја због чињенице да се директно учествује у стварању ефикасног царинског окружења и врши стална размена искустава и ажурирање општеприхваћених стандарда. 

RILOs

(Regional Intelligence Liaison Offices) представља мрежу Регионалних обавештајних канцеларија за везу које раде под покровитељством Светске царинске организације и чији је главни задатак да допринесу ефикасној борби против царинских прекршаја кроз појачану сарадњу, чешће контакте и размену информација. Како и само име каже, RILOs су организовани на регионалном принципу, има их укупно 11: Западна Европа, Источна и Централна Европа, Средњи Исток, Азија и Пацифик, Северна Африка, Западна Африка, Источна и Јужна Африка, Јужна Америка, Кариби, Централна Африка и Заједница независних држава (Русија и 9 бивших република СССР-а). 

Србија припада региону Источне и Централне Европе. Седиште овог региона је у Варшави.

Учлањење у систем RILOs даје право приsтупа CEN (Customs Enforcement Network) Царинска мрежа података за сузбијање кријумчарења који користи базу података и комуникацију путем e-mail-a са циљем да убрза и олакша сарадњу у области сузбијања кријумчарења и размене информација и обавештајних података. У базу података се уносе сви релевантни подаци у вези са запленама које је остварила царинска служба неке земље као и фотографије којима се илуструју начини скривања робе.

SELEC

Центар SECI или SECI Регионални центар за борбу против прекограничног криминала ( Southeast European Center for Combating Trans-border Crime), како je гласиo његов званични назив, основан је у оквиру Иницијативе за сарадњу у југоисточној Европи, потписивањем Споразума о сарадњи у циљу спречавања и борбе против прекограничног криминала 1999. године, у Букурешту, а званично је почео са радом 2000. године. 

SECI Регионални центар за борбу против прекограничног криминала се трансформисао у "SELEC" (Southeast European Law Enforcement Center) - Центар за спровођење закона у Југоисточној Европи, потписивањем SELEC Конвенције у Букурешту,1. децембра 2009. године.

Основна карактеристика, која SELEC центар разликује од других тела задужених за спровођење прописа, је заједнички, оперативни рад царине и полиције и непосредна размена информација и докумената између официра за везу, које су земље-чланице делегирале у SELEC центар, и особа за контакт на националном нивоу.
 
Земље потписнице "SELEC" Конвенције су: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Грчка, Мађарска, Бивша Југословенска Република Македонија, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Србија, Словенија, Турска.

Конвенција је ступила на снагу 7.октобра 2011. године. Депозитар Конвенције је Румунија са седиштем у Букурешту.

Последњи пут ажурирано: