Опште

 ЕОРИ БРОЈ ПРЕВОЗНИКA У ТРАНЗИТУ

Царински закон

 Текст Царинског закона можете преузети овде.

Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима

Текст Уредбе о царинским постуцима и формалностима можете преузети овде. 

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку 

Текст Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку можете преузети овде.

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака

Текст Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака можете преузети овде. 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-07 15:38:11