Опште

Царински закон

 Текст Царинског закона можете преузети овде. 

Уредба о царински дозвољеном поступању с робом

Текст Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом можете преузети овде

Текст Правилника

Текст Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку можете преузети овде.

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака

Текст Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста роба или спровођење одређених поступака можете преузети овде

Последњи пут ажурирано: