ИПА 2015 - Реформа управљања јавним финансијама

Програм ИПА 2015 - Пројекат комплементарне техничке подршке за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама који се финасира из секторске буџетске подршке за Сектор реформе јавне управе из Програма ИПА 2015

Управа царина од 2019. године активно спроводи активности у оквиру Пројекта ЕУ за подршку спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 из области Јачања капацитета Управе царина за примену система Традиционалних сопствених средства ЕУ и припреме за модернизацију Царинске лабораторије. У оквиру овог пројекта ради јачања административних капацитета израдиће се документа анализе постојећег домаћег правног оквира од значаја за систем ТСС ЕУ и препоруке за пуну примену прописа Европске уније, анализа административних капацитета Управе царина за пуну примену регулативе као и припреме обука и саме обуке царинских службеника.

У току 2020. године, у оквиру пројекта „Техничка подршка управљања јавним финансијама (EuropeAid/138052/DH/SER/RS, contract number  2018/403-903), започета је активност „Израда сценарија модернизације објекта Царинске лабораторије“. Резултат ове активности су израђена три модела сценарија простора будуће Царинске лабораторије,  као и финансијска процена сва три модела.

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:16:13