Програм ИПА 2018 – неалоцирана средства (завршен пројекат 29. маја 2023. године)

Из неалоцираних ИПА 2018 средстава одобрено је финансирање за реализацију Оквирног уговора за техничку помоћ за израду пројектне документације за пројекат Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDMS)“- ИПА 2020. Вредност Пројекта је 180.000,00 евра.

Кроз техничку подршку Управи царина, као крајњем кориснику, овај пројекат je помогао да помогне у припреми пројектних задатака за Пројекат „Имплементација аутоматизованих увозних и извозних система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDMS)“ – ИПА 2020, а у складу са законодавством ЕУ. Према достављеном пројектном задатку УЦ (ToR) Делегацији ЕУ, специфични циљ је подршка УЦ у припреми тендерских досијеа (Пројектних задатака) потребних за пројекат „Имплементација аутоматизованих увозних и извозних система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDMS)“- ИПА 2020, као и израда препорука у тендерском процесу оцењивања за одабир најбољих понуда. Рок за испоруку тендерске документације је био до 29. маја 2023. године, а рок за израду препорука у тендерском процесу оцењивања за одабир најбољих понуда је док се не потпишу 3 уговора за Пројекат „Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDMS)“ – ИПА 2020.

Пројекат је званично одобрен 5. августа 2020. године, а завршио се 29. маја 2023. године када су окончана, тачније потписана сва три Уговора.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:15:12