Опште

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, ("Службени гласник Републике Србије", брoj 65/21).

За пречишћен, интегрални текст ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ на српском језику кликнути ОВДЕ.

Поред усклађивања номенклатуре које обухвата измене и/или допуне наименовања, нумеричких ознака, Напомена и Основних правила за примењивање Царинске тарифе, Уредба обухвата и стопе, односно износе царине утврђене Законом о царинској тарифи, односно закљученим споразумима о слободној трговини које су примењене на усклађену номенклатуру. 

Сврставање робе у Царинску тарифу представља одређивање тарифног става за ту робу, у складу са Законом о царинској тарифи и прописима донетим на основу овог закона.  Номенклатура Царинске тарифе усклађена са Комбинованом номенклатуром Европске уније, примењује се на сврставање производа у Царинској тарифи.

Одлуке о сврставању које је донео Комитет за Хармонизовани систем а које је као класификациона мишљења потврдила Светска царинска организација, обавезне су за примену. 

  • Списак одлука о сврставању према заседањима, које су објављене у "Службеном гласнику Републике Србије"  са директним линковима ка оригиналном садржају, може се преузети овде
  • Списак робe сврстанe у складу са одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“, уређен према растућим тарифним ознакама, може се преузети
    • овде  (за одлуке о сврставању где је тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2012),
или
    • овде  (за одлуке о сврставању где је тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2017) 

Одлуке о сврставању које је усвојила Европска комисија и које су објављене у "Службеном листу Европске уније" ("Official Journal of the European Union") , обавезне су за примену.

  • Списак робe сврстанe у складу са уредбама Европске уније које су објављене у "Службеном гласнику Републике Србије" уређен према растућим тарифним ознакама (тарифна ознака у складу са номенклатуром ХС 2012), може се преузети овде.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о Царинској тарифи

("Службени гласник Републике Србије" бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - др. закон, 91/19))

Хармонизовани систем назива и шифарских ознака

("Harmonized commodity description and coding system, 2017 edition" - "Amendments to the Harmonized System Nomenclature effective from 1 January 2017")

Комбинована номенклатура Европске уније за 2021 годину

(Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1577 of 21 September 2020 amending Annex I to Council Regulation (EEC)No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on theCommon Customs Tariff)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

Последњи пут ажурирано: