Пословна Контакт Група

У складу са утврђеним терминима активности у Пројекту који се финансира из предприступног фонда ИПА 2011, а чији је главни циљ увођење NCTS-a (Новокомпјутеризованог транзитног система), следећа битна активност утврђена NCTS Националним пројектним планом је формирање Пословне контакт групе.
Циљ формирања овакве групе је упознавање учесника у царинском поступку са променама које предстоје у транзиту, подизање свести о неопходности промене начина рада у њиховом пословања, али исто тако и о потреби да и они благовремено раде на подизању капацитета у области људских ресурса и информационих технологија.
Председавајући Пословне контакт групе биће помоћник директора Сектора за царинско пословање и међународну царинску сарадњу.
Такође, Управа царина је израдила Опште услове рада Пословне контакт групе.
Оснивачки састанак Пословне контакт групе заказан је за 30.5.2013. године у 11 часова у амфитетатру Управе царина.

Техничка документација

Последњи пут ажурирано: