Састанци пословне контакт групе - материјал за преузимање

Датум Састанак Материјал за преузимање
16.7.2015 Пети састанак пословне контакт групе

Позивно писмо,

Агенда,

Записник са састанка;

15.10.2014 Четврти састанак пословне контакт групе

Позивно писмо,

Агенда,

Записник са састанка;

29.5.2014 Трећи састанак пословне контакт групе

Агенда,

Позивно писмо,

Презентација- ИПА 2011 – НЦТС

Презентација – Статус овлашћеног привредног субјекта

19.11.2013 Други састанак пословне контакт групе

Агенда,

Позивно писмо,

Презентација

Документ - Размена порука-GMS

30.5.2013 Први састанак пословне контакт групе

Позивно писмо,

Агенда,

Презентација - Општи услови рада за ПКГ,

Презентација - Увођење новог компјутеризованог транзитног система (NCTS) у Републику србију,

Презентација - Техничка помоћ Управи царине Републике Србије за подршку модернизације царинских система NCTS