Извозна документација за Eвроазијску економску унију

Подаци неопходни за попуњавање извозне документације за државе чланице Евроазијске економске уније (Републике Јерменија, Република Белорусија, Република Казахстан, Киргиска Република и Руска Федерација)

У складу са Споразумом о слободној трговини које је Србија закључила са Евроазијском економском унијом и њеним државама чланицама (Република Јерменија, Република Белорусија, Република Казахстан, Киргиска Република, Руска Федерација), обавештавамо вас да је Управа царина Србије царинским администрацијама наведених држава доставила ажурирани списак података неопходних за правилно попуњавање извозне документације (обавештење).

Кликом на жељену информацију можете пронаћи ажуриране податке о:

  • Организационим јединицама Управе царина (са шифарником царинарница, царинских испостава и царинских реферата), које су овлашћене за издавање сертификата о пореклу робе Форма СТ-2; 

Овлашћене организационе јединице за издавање сертификата о пореклу СТ-2

  • Адресама царинарница са припадајућим организационим јединицама (испоставе и реферати) које су овлашћене за оверу сертификата;

Адресе овлашћених организационих јединица за издавање сертификата о пореклу СТ-2

 

Датум почетка примене ажурираних информација је 01.04.2024. године.

Последњи пут ажурирано: 2024-06-20 11:57:07