Царињење у путничком промету

1. На који начин ће ми бити обрачунате увозне дажбине на робу коју сам купио у иностранству?

Роба коју сте купили у иностранству за сопствене потребе, чија вредност не прелази 3.000 евра у динарској противвредности, може се царинити у тзв. „скраћеном поступку“, на граничном прелазу. У том случају, на царинску основицу (процењену вредност робе) зарачунава се царина од 10%, а на укупни износ (царинску основицу увећану за износ царине) обрачунава се ПДВ од 20%. Уколико, пак, вредност робе прелази 3.000 евра, онда ће се роба царинити у редовном царинском поступку.

Спровођење редовног поступка је могуће и на Ваш захтев, уколико сматрате да ће то за Вас бити повољније с обзиром на порекло робе. У том случају потребно је да о томе информишете царинског службеника на граничном прелазу (односно уколико је реч о аеродрому – службеника у ''црвеном контролном пролазу''). Након тога ће царински службеник пописати робу коју сте пријавили за царињење и упутиће је у редован царински поступак, а Вама ће издати потврду о томе.

Имајте у виду да ћете повластицу која се односи на преференцијално порекло робе моћи да остварите само уколико у редовном царинском поступку, приложите и доказ о пореклу - ЕУР 1 или пак изјаву извозника о пореклу на фактури.

 

2. Како могу да се жалим на дажбине које су ми наплаћене?

Једноставно треба да упутите писани захтев за повраћај средстава, било поштом или да га предате лично, надлежној царинарници. У захтеву наведите околности случаја на који се жалите и тражите повраћај средстава уколико сматрате да сте оштећени. Царинарница ће потом у поступку одлучивати о Вашем захтеву и уколико га усвоји новац ће Вам бити уплаћен на рачун, а ако не - добићете објашњење о томе зашто је одбијен.
 
На пример, уколико се ради о царинарници Београд пошаљите жалбу на следећу адресу:

Царинарница Београд
Одсек за царинско управни поступак 
Балканска 53
11000 Београд

Контакти царинарница налазе се на сајту Управе царина.

Уколико захев предајете лично, то ћете у случају царинарнице Београд урадити на шалтеру царинске испоставе Лука Београд или на писарници Одсека за царинско управни поступак  (ул. Балканска 53).

Такође треба да знате да захтев за повраћај средстава треба да прати доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 530 динара. 

3.  Шта се дешава у случају да се не слажем са висином обрачунатих дажбина и не желим да их платим?

Таква могућност постоји, али у том случају сте дужни да на самом граничном прелазу поднесете декларацију за транзит робе до надлежне царинарнице, где ће бити спроведен редован царински поступак. То подразумева подношење писмене царинске декларације, када се обрачун дажбина врши по стопи која је прописана Царинском тарифом.

4. Супруга и ја смо за усисивач од 190 евра купљен у Мађарској платили царину. Зашто, када смо домаћи држављани и обоје имамо право да унесемо робу до 100 евра?


Платили сте увозне дажбине, јер при увозу једног предмета није могуће сабирати повластицу више путника. Повластица која се односи на ослобођење од плаћања увозних дажбина, на робу вредности до 100 евра, односи се на сваког путника појединачно.

 5. Због чега нам је наплаћена царина на телевизор од 500 евра, када нас је било петоро у колима и када свако од нас има право да у земљу унесе робу до 100 евра?
 

Дажбине су вам наплаћене, јер се ова повластица не односи на робу која није дељива. То значи, да свако од вас појединачно може унети робу до 100 евра без наплате увозних дажбина. Вредност једне ствари, у овом случају телевизора од 500 евра, не може се поделити на вас пет како бисте били ослобођени плаћања царине и ПДВ-а.

6. Да ли могу да будем ослобођена плаћања царине на венчаницу коју желим да купим у Турској, с обзиром на то да имамо потписан споразум о слободној трговини са овом земљом?

Да, уколико вечаница коју намеравате да увезете из Турске има турско преференцијално порекло, можете бити ослобођени плаћања царине према важећем Споразуму о слободној трговини са Турском. Оно што морате да знате јесте да ова врста повластице захтева спровођење редовног царинског поступка, уз подношење царинске декларације, уз коју се обавезно прилаже и доказ о пореклу - ЕУР 1 или пак изјава извозника о пореклу на фактури.

Последњи пут ажурирано: 2024-07-03 11:30:46