ИПА 2007 – NCTS

ИПА 2007- Изградња административних капацитета Управе царина за потпуну имплементацију заједничке транзитне процедуре ЕУ - НЦТС

NCTS- Нови компјутеризовани транзитни поступак

Нови компјутеризовани транзитни поступак је први електронски, беспапирни царински поступак у Републици Србији, чије је увођење обавеза и услов за приступање Србије пуноправном чланству у ЕУ. Примена НЦТС на националном нивоу успешно је почела 25. јануара 2015. године. Пројекат увођења НЦТС финансирала је ЕУ са 2,2 милиона евра из претприступних фондова, што је део пакета европске помоћи Влади Србије намењеног за модернизацију државне администрације и јачање административних и оперативних капацитета царинске службе.

Током реализације пројекта, који је трајао 27 месеци, ангажовани експерти су преносећи своја искуства помогли царинској служби да се припреми за пуну примену Новог компјутеризованог транзитног система . Употребом овог транзитног поступка створени су услови унапређења позиције Републике Србије као транзитне земље, јер је тај систем омогућио подношење електронских декларација за транзит робе и комплетно електронско вођење и управљање транзитним царинским пословима у друмском саобраћају. Папирна декларација је замењена електронском, на ефикасан и сигуран начин.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: