Унутрашња контрола

Основни задатак Одељења за унутрашњу контролу је откривање и спречавање корупције и других видова несавесног поступања запослених у Управи царина, као и примање жалби, притужби и приговора на рад царинских службеника.

Поред тога, предузимају се мере ради откривања и спречавања обављања послова који су неспојиви са службеном дужношћу, а проверавају се и интегритет, карактер и професионалне способности актуелних и потенцијалних царинских службеника.

Борба против корупције је приоритетна активност и трајни задатак који се спроводи кроз бољу информисаност грађана о начинима пријављивања корупције, јачање капацитета Одељења за унутрашњу контролу, као и унапређивање сарадње са другим државним органима (МУП, Тужилаштво, судови), међународним организацијама и другим царинским администрацијама.

Такође се спроводе системске мере на институционалном нивоу ради унапређења информационог система и поједностављивања и аутоматизације процедура, чиме се смањују дискрециона овлашћења царинских службеника, а самим тим и простор за корупцију.

Поред инсистирања на сужавању дискреционих овлашћења службеника, као и обавези обавештавања јавности о раду, Управа царина чини све како би се интегритет царинских службеника оснажио и како би се разрадио мотивациони систем који ће стимуслисати службенике да законито, часно и ефикасно врше своју дужност. 

Тежећи да дођемо до још бољих резултата у сузбијању свих врста злоупотреба, па и корупције, већ неколико година уназад подсећамо грађане да и сами морају да се укључе и дају свој допринос тако што ће пријављивати све неправилности које уоче у раду царинских службеника на:

 

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ 066/303-300

МЕЈЛ АДРЕСА:  unutrasnja_kontrola@carina.rs 

 

 

 

 

 

 

Последњи пут ажурирано: