Унос робе у Румунију 2013.

 Актом Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Дирекција полиције-Управа граничне полиције, 03/9 број: 28-548/13-1 од 18.11.2013. године, као и актом Амбасаде Републике Србије у Букурешту, број К-308-3/2013 од 19.11.2013. године, информисани смо да је дана 15.11.2013. године ступила на снагу Наредба Министарства јавних финансија Румуније, Националне агенције за фискалну администрацију, а која се односи на количину добара која може да се  унесе у Румунију из Републике Србије, као и других земаља које нису чланице Европске уније, и то једанпут у току периода од 7 (седам) дана.

Наведена ограничења односе се на следећа добра:

1. Цигарете-највише 40 цигарета
2. Дуван-највише 250 гр
3. Алкохол преко 22 степена јачине-највише 1 литар
4. Алкохол испод 22 степена јачине-највише 2 литра
5. Вино-највише 4 литра
6. Пиво.највише 16 литара
7. Јестиво сунцокретово уље-највише 1 литар
8. Шећер-највише 1 кг
9. Брашно-највише 15 кг
10. Мекиње-највише 15 кг
11. Свеже воће и поврће-укупно највише 1 кг
12. Аранжирано цвеће или букети-највише 1 комад
13. Погонско гориво-највише капацитет резервоара
14. Семенска роба, осим за кромпир-највише 500 гр
15. Разна семена у оригиналном паковању, осим за кромпир-највише 5 гр
16. Саксије са биљкама-највише 1 комад

Напред наведено односи се на поступање царинских органа Румуније, на својим граничним прелазима, а спроводиће се на тај начин што ће сваки путник на улазу у Румунију, без обзира на држављанство, приликом царинске контроле бити у обавези да попуни образац (Изјава о некомерцијалној роби) који ће му радници румунске царине уручити.

Имајући у виду да је примена наведених мера изазвала велике проблеме и гужве на граничним прелазима, добрим делом због недовољне спремности надлежних румунских органа, Национална управа пореза Румуније донела је одлуку да се наведене мере привремено суспендују, односно да се са њиховом применом поново почне 01.12.2013. године.

Напред изнето достављамо вам ради упознавања и благовременог информисања путника (посебно путника који државну границу прелазе преко граничних прелаза са Румунијом).

Напомена: Царинарнице су и даље дужне да царинску контролу путника и робе у путничком промету спроводе у складу са прописима који се примењују на царинском подручју Републике Србије, а на начин објашњен у акту ове Управе, број: 148-03-030-01-157/2012 од 08.11.2012.године.
                         
(Акт Управе царина 148-03-030-01-421/4/2013 од 21.11.2013.године)      

 

Последњи пут ажурирано: