Кућни љубимци

1. Шта ми је потребно када путујем преко границе са својим кућним љубимцем?

Уколико планирате да на пут поведете и свог кућног љубимца,морате пре тога испунити прописане услове и припремити одговарајућа документа. Више информација о условима које ваш љубимац треба да испуни за путовање унутар ЕУ, као и друге земље, можете да сазнате на следећем линку: https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni-promet-i-sertifikacija/kretanje-kucnih-ljubimaca/ 

2. Шта значи ''некомерцијално кретање кућних љубимаца''?

То је свако премештање кућних љубимаца које не водите са собом да бисте их продали или поклонили другим људима. Под тим термином се подразумева њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје Републике Србије.

3. Која врста документа је потребна приликом путовања са љубимцем?

С обзиром да се услови разликују у зависности од тога у коју земљу се путује, односно из које се долази, о детаљима у вези са потребном ветеринарском документацијом за Вашег кућног љубимца сазнајте више на сајту Управе за ветерину https://www.vet.minpolj.gov.rs/medjunarodni-promet-i-sertifikacija/kretanje-kucnih-ljubimaca/

За дивље врсте које су заштићене Конвенцијом о међународном промету дивљим врстама фауне и флоре (CITES) неопходно је поседовање посебних CITES дозвола (видети детаљеније објашњење у наставку). Да ли је врста заштићена CITES Конвенцијом можете проверити на основу научног назива врсте или уобичајеног назива врсте на енглеском језику у SPECIES+ бази: www.speciesplus.net.

Приликом уноса/износа кућних љубимаца цариник врши увид у поднету документацију, а уколико је реч о псима, мачкама, крзнашицама и заштићеним врстама дивљих животиња, обавља и очитавање њихових трајних обележја попут микрочипова или бешавних ножних прстенова (у случају птица).

4. Шта се дешава на граничном прелазу уколико мој љубимац не испуњава неки од наведених услова?

Уколико кућни љубимац не испуњава ветеринарске услове, улазак у Републику Србију може бити одбијен, односно кућни љубимац враћен у земљу порекла или стављен у карантин. Уколико до такве ситуације дође, власник животиње сноси све трошкове који су настали спровођењем наведених мера.

Уколико власник животиња које припадају врстама наведеним у CITES Додацима не поседује одговарајуће CITES исправе, животиње одузима царина или инспекција за заштиту животне средине уз подношење пријаве за санкционисање преступа, односно непоштовање CITES Конвенције и везаних националних прописа.

5. Ко може да иде у пратњи љубимца, да ли то мора бити његов власник?

Љубимац може да се креће у пратњи власника или другог одговорног лица коме је власник дао овлашћење (осим ако се ради о врсти заштићеној CITES Конвенцијом, када животињу мора да прати власник на чије име дозвола гласи).

6. Да ли са својим кућним љубимцем могу да уђем/изађем из земље на било ком прелазу?

Са својим љубимцем можете да пређете границу на било ком прелазу, сем ако Ваш љубимац припада некој од заштићених врста када ћете морати да изаберете неки од прелаза на којима је присутна ветеринарска инспекција (списак прелаза: https://www.vet.minpolj.gov.rs/kontakt/#1632484227951-2d95ff8b-d38a), јер је тада ветеринарски преглед обавезан.

7. Шта ми је потребно уколико имам егзотичног кућног љубимца који спада у заштићене животињске врсте и са њим желим да уђем/изађем из Србије?

Уколико имате егзотичног кућног љубимца који спада у заштићене животињске врсте, поред уобичајне документације, потребно је да поседујете и посебну/е дозволу/е.

  • при УНОСУ: 30 дана пред путовање морате поднети захтев Министарству заштитe животне средине уз који се обавезно прилаже копија одговарајуће CITES извозне дозволе или CITES потврде о поновном извозу коју је издао надлежни управни орган земље извоза или поновног извоза (потребно је поседујете оригинале CITES исправа обе државе)
  • при ИЗНОСУ: потребна је само CITES извозна дозвола коју је издало Министарство заштитe животне средине.

CITES дозволе и потврде издају надлежни управни органи држава потписница овог међународног уговора. Контакте и адресе надлежних органа за CITES Конвенцију можете видети овде: https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp.

Управни орган за CITES Конвенцију у Републици Србији је Министарство заштите животне средине - Група за спровођење CITES Конвенције (е-пошта: office@cites.gov.rs
CITES дозволе и потврде Републике Србије

8. Шта уколико само пролазим кроз Србију са својим љубимцем који припада заштићеној врсти?

Приликом транзита кућних љубимаца дивљих угрожених и заштићених врста кроз Републику Србију надлежно министарство не издаје посебну CITES дозволу за прекогранични промет животиња у личном власништву, већ се царинском органу на увид подноси оригинал извозне CITES дозволе државе извоза или CITES потврде о поновном извозу из државе поновног извоза, из које је видљиво коначно одредиште.

 

Последњи пут ажурирано: 2023-12-07 16:48:23