Кућни љубимци

1. Шта ми је потребно када путујем преко границе са својим кућним љубимцем?

Уколико планирате да на пут поведете и свог кућног љубимца,морате пре тога испунити прописане услове и припремити одговарајућа документа. Више информација о условима за путовање унутар ЕУ које ваш љубимац треба да испуни, можете да сазнате на следећем линку: http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/kretanje-kucnih-ljubimaca1 

2. Шта значи ''некомерцијално кретање кућних љубимаца''?

То је свако премештање до пет кућних љубимаца које не водите са собом да бисте их продали или поклонили другим људима. Под тим термином се подразумева њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје Републике Србије.

3. Која врста документа је потребна приликом путовања са љубимцем?

Све животиње мора пратити ветеринарско уверење (сертификат) којим се потврђује да су испуњени услови за њихово некомерцијално кретање. То је међународна ветеринарска потврда издата у писаној или електронској форми којом се потврђује здравствени статус земље, здравствено стање кућних љубимаца и остали ветеринарски и санитарни услови који морају бити испуњени да би се кућни љубимци кретали у међународном промету.

Неке животиње попут паса, мачака и крзнашица, могу имати и пасош што је идентификациони документ кућног љубимца који садржи податке о власнику или држаоцу животиње, име животиње, њен датум рођења, њену расу, пол, микрочип, вакцинације, дијагностичка испитивања и остале податке о животињи у складу са прописом којим се уређује начин обележавања и регистрације одређених кућних љубимаца и којим се омогућава контрола порекла и здравственог сатања кућног љубимца.

Пасоше за кућне љубимце (псе и мачке) издају ветеринарске станице или амбуланте, док друге животиње (попут папагаја, хрчака и сл.) немају пасоше, али им је за прелазак границе потребан ветеринарски сертификат. 

За дивље врсте које су заштићене Конвенцијом о међународном промету дивљим врстама фауне и флоре (CITES) неопходно је поседовање посебних CITES дозвола (видети детаљеније објашњење у наставку). Да ли је врста заштићена CITES Конвенцијом можете проверити на основу научног назива врсте или уобичајеног назива врсте на енглеском језику у SPECIES+ бази: www.speciesplus.net.

Приликом уноса/износа кућних љубимаца цариник врши увид у поднету документацију, а уколико је реч о псима, мачкама, крзнашицама и заштићеним врстама дивљих животиња, обавља и очитавање њихових трајних обележја попут микрочипова или бешавних ножних прстенова (у случају птица).

О детаљима у вези са потребном ветеринарском документацијом за Вашег кућног љубимца сазнајте више на сајту Управе за ветерину http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/kretanje-kucnih-ljubimaca1

4. Шта се дешава на граничном прелазу уколико мој љубимац не испуњава неки од наведених услова?

Уколико кућни љубимац не испуњава ветеринарске услове, улазак у Републику Србију може бити одбијен, односно кућни љубимац враћен у земљу порекла или стављен у карантин. Уколико до такве ситуације дође, власник животиње сноси све трошкове који су настали  спровођењем наведених мера.

Уколико власник животиња које припадају врстама наведеним у CITES Додацима не поседује одговарајуће CITES исправе, животиње одузима царина или инспекција за заштиту животне средине уз подношење пријаве за санкционисање преступа, односно непоштовања CITES Конвенције и везаних националних прописа. 

5. Ко може да иде у пратњи љубимца, да ли то мора бити његов власник?

Љубимац може да се креће у пратњи власника или другог одговорног лица коме је власник дао овлашћење.

6. Да ли са својим кућним љубимцем могу да уђем/изађем из земље на било ком прелазу?

Не, то није могуће, јер то мора бити прелаз на коме постоји ветеринарска инспекција. Списак прелаза на којима постоји представник те инспекције можете погледати овде: http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/mapa-prelaza

7. Шта ми је потребно уколико имам егзотичног кућног љубимца који спада у заштићене животињске врсте и са њим желим да уђем/изађем из Србије?

За дивље животиње ће Вам поред већ наведене документације (ветеринарски сертификат или пасош) бити неопходна и посебна дозвола коју издаје Министарство заштите животне средине. 

Уколико се ради о врстама наведеним у CITES Додацима , неопходно је да се пре путовања прибави извозна CITES дозвола или CITES потврдa о поновном извозу, као и увознa CITES дозволa, од надлежних управних органа за CITES у држави увоза и извоза.

CITES дозволе и потврде издају надлежни управни органи држава потписница овог међународног уговора. Контакте и адресе надлежних органа за CITES Конвенцију можете видети овде: https://cites.org/eng/cms/index.php/component/cp.

Управни орган за CITES Конвенцију у Републици Србији је Министарство заштите животне средине - Група за спровођење CITES Конвенције (е-пошта: office@cites.gov.rs

Како изгледа образац оригинала CITES дозволе Републике Србије можете погледати ОВДЕ.

 Прекогранични промет угроженим дивљим врстама могућ је само у складу са CITES Конвенцијом и везаним националним прописима из области заштите животне средине. На граничном прелазу је неопходно да животињу прате и да се граничној царинској служби  на увид и оверу предају оригинали одговарајућих CITES дозвола/потврда.

 За прекогранични промет национално заштићених врста које нису наведене у CITES Додацима, Министарство заштите животне средине такође издаје дозволе, али у виду решења. Уколико се ради о увозу незаштићених дивљих врста, при увозу је потребно поседовање посебне дозволе за увоз живих примерака алохтоних дивљих врста које нису наведене у Прилозима I до IX Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама. 

8. Да ли се дозвола односи на више кућних љубимаца који припадају заштићеним врстама и колико дуго она важи?

CITES исправе се могу издати за више кућних љубимаца, а њихово важење је највише шест месеци од датума издавања и могу се користити само за један прелазак границе. 

Посебна категорија CITES дозволе за примерке у личном власништву, издаје се за сваку животињу појединачно, може да се користи за вишеструки прелазак границе у периоду од три године, али само у случају да се ради о примерку који испуњава посебне услове прописане Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (нпр. да је пореклом из узгоја у заточеништву у складу са чланом 27. Правилника и да је трајно обележен у складу са прописом).

 CITES дозвола за примерке у личном власништву важећа је једино ако животињу прати власник на чије име дозвола гласи. Саставни део овакве CITES дозволе је један или више примерака пропратног обрасца који цариник оверава при сваком преласку  границе.

Осим CITES дозволе издате од стране управног органа за CITES у Републици Србији, неопходно је прибавити и одговарајућу CITES дозволу од друге државе пре путовања. 

9. Шта уколико желим да дођем у Србију са својим љубимцем који припада заштићеној животињској врсти, а за ког поседујем дозволу издату у земљи у којој живим и у којој је мој љубимац регистрован?

У том случају 30 дана пред путовање морате поднети захтев Министарству заштитe животне средине уз који се обавезно прилаже копија одговарајуће CITES извозне дозволе или CITES потврде о поновном извозу коју је издао надлежни управни орган земље извоза или поновног извоза. Приликом преласка границе неопходно је да животињу прате оригинали CITES исправа обе државе. 

10. Шта уколико само пролазим кроз Србију са својим љубимцем који припада заштићеној врсти?

Приликом транзита кућних љубимаца дивљих угрожених и заштићених врста кроз Републику Србију надлежно министарство не издаје посебну CITES дозволу за прекогранични промет животиња у личном власништву, већ се царинском органу на увид подноси оригинал извозне CITES дозволе државе извоза или CITES потврде о поновном извозу из државе поновног извоза, из које је видљиво коначно одредиште. 

11. Шта ако се деси да изгубим CITES дозволу за прекогранични промет животиња у личном власништву?

Сваку изгубљену, украдену или уништену CITES исправу може да замени само надлежни управни орган који је исту и издао. Уколико надлежни орган изда замену дозволе на истој мора бити назначена напомена: ''дозвола веродостојна копија оригинала''.

12. Где могу да нађем детаљније информације о условима за кретање кућних љубимаца, а где за прекогранично кретање заштићених врста?

Детаљне информације о условима за кретање кућних љубимаца можете пронаћи на сајту Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uvoz-kucnih-ljubimaca, док информације које се односе на заштићене врсте и услове њиховог кретања преко границе можете наћи на сајту Министарства заштите животне средине (http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-biodiverziteta/cites-dozvole-i-potvrde/) и CITES Конвенције (www.cites.org).