Односи са јавношћу

Подизање угледа царинских службеника и јачање поверења грађана у царинску службу Србије главна је преокупације Групе за односе са јавношћу.

Оно чиме се поносимо је завидан ниво трансапрентности у раду једне, традиционално затворене дрђавне институције и посвећеност неговању кооперативног односа између царине и јавности, кроз увођење савремених, иновативних и ефикасних канала комуникације.

Данас је царина отворена за сарадњу са грађанима, владиним и невладиним сектором, привредном заједницом, као и са медијима, захваљујући чему је најшира јавност адекватно и благовремено информисана о резултатима рада, новитетима и модернизацији, као и о темпу остваривања стратеешких циљева ове важне државне институције.

Све информације у вези са најзначајнијим активностима Управе царина свакодневно се пласирају медијима у разумљивој и илустративној форми, а од велике помоћи у добром информисању су сајт Управе царина, профили на друштвеним мрежама "Facebook" и "Instagram" , као и лист ”Цариник”. 

 

 

  

 

 

Последњи пут ажурирано: