24. 10. 2019.

Подели:

До модерне царинске лабораторије уз помоћ хрватских експерата

У Управи царина је од 16. до 20. септембра 2019. године, у организацији TAIEX-а, одржана   Експертска мисија на тему „Унапређење и развој Царинске лабораторије Србије“. Експертску мисију намењену запосленима у Царинској, Одељењу за царинску тарифу и Школском центру отворила је мр Соња Лазаревић, помоћник директора Сектора за тарифске послове.

У Управи царина је од 16. до 20. септембра 2019. године, у организацији TAIEX-а, одржана   Експертска мисија на тему „Унапређење и развој Царинске лабораторије Србије“. Експертску мисију намењену запосленима у Царинској, Одељењу за царинску тарифу и Школском центру отворила је мр Соња Лазаревић, помоћник директора Сектора за тарифске послове.

 

Предавачи на овој Екпертској мисији били су експерти из Царинске администрације Хрватске Јадранка Чубрић, начелник Царинске лабораторије и Ана Гргуревић-Коњевић, шеф Одсека за вина, алцохол, алкохолна и безалкохолна пића.

 

Експертска мисија је одржана са  циљем да се помогне у унапређењу и  развоју Царинске  лабораторије. Теме су биле: политика руковођења лабораторијом, систем квалитета, процедуре и радне методе у складу са законодавством, стандардом и најбољом праксом. Акценат је стављен на безбедносне услове рада у лабораторији, посебно неопходност успостављања услова за безбедан рад, употребу  личних заштитних средстава  и проверу услова радне средине. Такође, било је речи о организација рада у Царинској лабораторији Хрватске  И представљене су све фазе рада почевши од  пријема узорака, дистрибуције узорака у лабораторији, испитивања узорака, израде извештаја о анализи, одлагања и уништавања заосталих узорака. У оквиру ове радионице организована је и посета експерата Лабораторији Управе царина.

 

Експерти Царинске администрације Хрватске су пренели своја знања из области рада Царинске лабораторије Хрватске заснована на стандарду EN ISO/IEC 17025  и искуства из претходних Twining пројеката. Указано је на значај увођења Система квалитета у рад Лабораторије, односно акредитације Лабораторије према стандарду EN ISO/IEC 17025. Такође, поменути су сви неопходни кораци који воде ка акредитацији, као и искуства Царинске администрације Хрватске у том процесу.

 

Мисија је била веома корисна за раднике наше лабораторије управо из разлога што је Царинска лабораторија Хрватске прошла кроз све фазе процеса модернизације које нашу лабораторију очекују у блиској будућности. Експерти су нам указали и на све потешкоће и проблеме са којима су се сусретали током модернизације њихове лабораторије, као и на будуће кораке које је неопходно предузети како бисмо добили једну модерну Царинску лабораторију средњег нивоа која би задовољила све захтеве стандарда ЕУ и добре лабораторијске праксе.