Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKA TARIFA

 

Vlada Republike Srbije je usvojilaUredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 147/20,159/20),

 

Za prečišćen, integralni tekst CARINSKE TARIFE na srpskom jeziku kliknuti OVDE 

 

Pored usklađivanja nomenklature koje obuhvata izmene i/ili dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, Napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife, Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Zakonom o carinskoj tarifi, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini koje su primenjene na usklađenu nomenklaturu.

 

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi i propisima donetim na osnovu ovog zakona. 

Nomenklatura Carinske tarife usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, primenjuje se na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

 

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem,a koje je kao klasifikaciona mišljenja potvrdilaSvetska carinska organizacija, obavezne su za primenu. 

  • Spisak odluka o svrstavanju prema zasedanjima, koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije"  sa direktnim linkovima ka originalnom sadržaju, može se preuzeti ovde

 

  • Spisak robe svrstane u skladu sa odlukama Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“, uređen prema rastućim tarifnim oznakama, može se preuzeti
    • ovde  (za odluke o svrstavanju gde je tarifna oznaka u skladu sa nomenklaturom HS 2012),

ili

    • ovde  (za odluke o svrstavanju gde je tarifna oznaka u skladu sa nomenklaturom HS 2017)

 

Odluke o svrstavanju koje je usvojila Evropska komisijai koje su objavljene u "Službenom listu Evropske unije" ("Official Journal of the European Union") , obavezne su za primenu.

 

  • Spisak robe svrstane u skladu sa uredbama Evropske unije koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" uređen prema rastućim tarifnim oznakama (tarifna oznaka u skladu sa nomenklaturom HS 2012), može se preuzeti ovde.

  

PRAVNI OSNOV

 

Zakon o Carinskoj tarifi

("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - dr. zakon, 91/19))

 

Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka

("Harmonized commodity description and coding system, 2017 edition" - "Amendments to the Harmonized System Nomenclature effective from 1 January 2017")

 

Kombinovana nomenklatura Evropske unije za 2021. godinu

 

(Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1577 of 21 September 2020 amending Annex I to Council Regulation (EEC)No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on theCommon Customs Tariff)

 

KORISNI LINKOVI 

 

 

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina