08. 06. 2021.

Подели:

Обавештење о испиту за царинско заступање

У периоду од 14.06. до 20.06.2021 године у Управи царина – Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155A, одржаће се редовни, поновни и поправни испит за добијање дозволе за царинско заступање.

У периоду од 14.06. до 20.06.2021 године у Управи царина – Центру за стручно оспособљавање и усавршавање, Булевар Зорана Ђинђића 155A, одржаће се редовни, поновни и поправни испит за добијање дозволе за царинско заступање.

Пријава за овај рок је истекла 28.05.2021. године.

  • Писмени део испита за добијање дозволе за царинско заступање, због великог броја кандидата и спровођења мера заштите због епидемиолошке ситуације бити одржан у три (3) термина, према распореду у прилогу и то:
    • 14.06. – I група – 08:00 часова у амфитеатру Управе царина;
    • 14.06. – II група12:00 часова у амфитеатру Управе царина;
    • 15.06. - III група – 08:00 часова у амфитеатру Управе царина; 
  • Усмени део испита за добијање дозволе за царинско заступање биће одржан у периоду од 16.06. до 20.06.2021. године а према распореду доле у прилогу.

ПОСЕБНО СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ: Да би Вам био омогућен улазак у просторије у којима се одржава испит за добијање дозволе за царинско заступање, а ради спречавања ширења заразне болести COVID 19, ОБАВЕЗНО је да на испит дођете са заштитном маском.

Напомињемо да кандидат на испит може унети само дигитрон и хемиску оловку, док ће све остало потребно за полагање, добити пре полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу на Члан. 12 Правилника о програму и садржини посебног стручног испира, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку (Службени гласник РС“, бр.42/2019) којим је у ставу 3. и ставу 4. прописано следеће: 

Кандидати код којих се у току полагања стручног испита пронађе било какво помагало, укључујући мобилне телефоне и џепне или ручне рачунаре биће удаљени са испита, а њихов испитни рад биће поништен.

Кандидати из става 3. овог члана не могу да полажу стручни испит у року од годину дана. 

О резултатима писменог дела испита можете се информисати на телефон: 011/2674-187,  у среду 16.6.2021. после 8,30h.