Обука за царинске заступнике

биће одржана у Управи царина - Центру за стручно оспособљавање и усавршавање од ----------------------------------------.

Настава се одржава сваког радног дана од 08,00 до 13,15 часова.   

Поступак пријављивања и полагања испита 
Обука за полагање посебног стручног испита за заступање у царинском поступку садржи укупно 150 наставних часова из следећих области:
  1. Царински систем и поступак - 50 часова;
  2. Царинска тарифа, порекло робе, царинска вредност и порески систем - 50 часова;
  3. Познавање робе - 34 часа и
  4. Спољнотрговински и девизни систем - 16 часова.

Обука се одвије у пет (5) недеља, сваког радног дана по шест (6) наставних часова, према утврђеном распореду. Цена обуке за царинско заступање  (по полазнику) износи 56.540  динара и наведени износ се уплаћује на жиро рачун број:

 840-742221843-57

 

 

Све додатне информације везане за поступак пријављивања и полагања испита за царинске заступнике, можете добити преко телефона Центра за стручно оспособљавање и усавршавање: 011/2694-017; 011/2696 – 815  и  011/2674-187.

Последњи пут ажурирано: