01. 06. 2021.

Подели:

Безбедносни изазови у међународном промету хемијских супстанци

Организација за забрану хемијског наоружања (ОЗХН) и Светска царинска организација (СЦО) заједнички су организовале виртуелну обуку из спровођења режима трансфера хемијских супстанци из Листе Конвенције о хемијском наоружању, која је одржана од 25. до 27. маја, а за нас је посебна част што се међу предавачима СЦО нашла и Весна Врачар из Управе царина Србије.

Током три дана интензивне обуке, коју је похађао 61 представник из 40 земаља чланица свих регионалних група ОЗХН, радило се на стицању увида у одредбе Конвенције о хемијском наоружању које се тичу трансфера, дискутовано је могућим сценаријима трансфера са експертима из ОЗХН и СЦО, а идентификовани су и примери најбоље праксе у вршењу ефикасне контроле промета токсичних хемијских супстанци. 

О томе колико је значајна улога царине у сузбијању промета хемијског оружја говорила је и директорка Сектора за пружање подршке имплементацији ОЗХН, гђа Беатрис Лахуп:
''Нове безбедносне претње, које све брже настају, нарочито оне које долазе од недржавних актера, захтевају јаку оспособљеност царинских органа. ОЗХН пружа помоћ државама чланицама у унапређењу националних капацитета у овој области. Овом обуком се побољшавају вештине царинских службеника за надзор промета у оквиру националног, регионалног и глобално безбедносног контекста Конвенције о хемијском наоружању'', истакла је она.

Предавач СЦО, гђа Весна Врачар, је нагласила комплементарност мандата ОЗХН и СЦО, истакавши да се најбољи резултати могу постићи само заједничким деловањем: ''СЦО цени своје стратешко партнерство са ОЗХН. Нашом сарадњом остварује се значајна синергија са циљем ефикасног бављења постојећим и новим безбедносним изазовима који се тичу прекограничног промета токсичних хемијских супстанци.''

Царински службеници су се упознали и са идентификационим алатима за олакшавање обавеза земаља чланица регулисаних Конвенцијом, које се тичу надзора. Дискутовало се о различитим аспектима контроле прекограничног промета, укључујући издавање лиценци, управљање ризиком и физичку инспекцију хемијских супстанци, као и узроке због којих долази до неслагања у извештајима о увозу и извозу хемијских супстанци из листе.

Представник Малте, г. Андре Гаучи, је истакао важност и значај овог курса за омогућавање безбеднијег промета токсичних хемикалија и усаглашавање са обавезама садржаним у Конвенцији о хемијском наоружању: ''Много сам научио о идентификацији хемијских супстанци из Листе и о креирању извештаја о њиховом трансферу. База података хемијских супстанци из Листе ОЗХН и практичне вежбе су били нарочито корисни за стицање нових знања'', нагласио је он.
Узимајући у обзир све већи значај ове теме и пораст интересовања земаља чланица за унапређење сопствених капацитета, ОЗХН ће спровести још обука за царинске службенике ангажоване на терену. Ови курсеви ће употпунити већ установљени програм ОЗХН за обуку тренера, креиран за институције које се баве царинским обукама.

Трајно елиминисање хемијског наоружања

Као имплеметирајуће тело Конвенције о хемијском наоружању, ОЗХН са својих 193 земаља чланица, надгледа глобалне тежње да се трајно елиминише хемијско наоружање. Од како је Конвенција ступила на снагу 1997. године, она представља најуспешнији споразум о разоружавању, којим је елиминисана цела једна група оружја за масовно уништење.

Преко 98% залиха декларисаног хемијског оружја уништено је под контролом ОЗХН. За своје интензивне напоре да се елиминише хемијско наоружање, ОЗХН је добила Нобелову награду за мир 2013. године.