09. 07. 2021.

Подели:

Најважније новине Споразума о слободној трговини са Евроазијском унијом

Управа царина је предузела све неопходне кораке и спремна је за почетак примене Споразума о слободној трговини између Републике Србије и ЕАЕУ, односно Русије, Казахстана, Белорусије, Јерменије и Киргистана, потписаног у Москви 25. октобра 2019. године, који ступа на снагу 10. јула 2021. године.

Новим Споразумом, који је сада проширен на још две државе – Републику Јерменију и Киргиску Републику, задржан је висок степен либерализације трговине који се примењивао према билатералним споразумима о слободној трговини са Руском Федерацијом, Белорусијом и Казахстаном, уз додатну либерализацију за извоз домаћих производа у ЕАЕУ.

Једна од значајних новина је да према новом Споразуму за одобравање режима слободне трговине више не постоји услов тзв. „директне купопродаје“. То практично значи, да се према новом Споразуму роба може куповати и продавати и на основу купопродајних уговора са трећим лицима-посредницима, док је одобравање режима слободне трговине према претходним споразумима било могуће само уколико се роба увозила или извозила на основу уговора између резидената државе једне или друге стране.  

Примера ради, у Републици Србији се може применити преференцијални тарифни режим за робу преференцијалног порекла Руске Федерације, за коју се уз доказ о пореклу и доказе о испуњености услова директног транспорта, у Републици Србији подноси и фактура из треће земље, нпр. Европске уније.

Нови споразум омогућиће приступ тржишту од 180 милиона људи за око 99% робе са домаћим пореклом, а његови циљеви су проширење и унапређење међусобних трговинско-економских односа, ради убрзања економског развоја страна уговорница и постизања њихове производне и финансијске стабилности, што између осталог подразумева предвидивост и транспарентност трговинских трансакција.