22. 12. 2021.

Подели:

Потписан Споразум о узајамном признању статуса АЕОS са Републиком Албанијом

Министар финансија у Влади Репблике Србије Синиша Мали учествовао је на Самиту у оквиру регионалне иницијативе за сарадњу под називом ''Отворени Балкан'' у Тирани, у делегацији коју је предводио председник Републике Србије Александар Вучић. Званичници Републике Србије, Републике Албаније и Северне Македоније потписали су том приликом неколико споразума о регионалној сарадњи, чији би финални резултат требало да буде слободно кретање робе, услуга и људи, са циљем стварања јединственог економског тржишта и заједничког тржишта рада. 

 Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност потписали су министар финансија Синиша Мали и министарка финансија и економије Републике Албаније Делина Ибрахимај. 

Осврнувши се на Споразум који је потписао, Мали је напоменуо да ће он донети бенефите пословној заједници и подсетио да је такав споразум већ потписан са Северном Македонијом. 

''Овај споразум ће убрзати процес проласка камиона преко граница, што је био један од захтева привредника. То је само једна од мноштва идеја коју реализујемо, а која ће допринети бржем протоку робе преко граница'', напоменуо је он. 

Споразум ће унапредити безбедност у промету роба страна потписница, поједноставити и убрзати царинске процедуре, омогућити коришћење олакшица у односу на царинске контроле, омогућити повољнији третман у погледу процене и контроле ризика. Мали је навео и да је у Србији већ имплементиран систем где све граничне службе раде 24/7. 

''То је само једна коцкица у овом огромном мозаику који треба да склопимо, како бисмо додатно убрзали проток робе. Ми смо већ иницирали изградњу две додатне траке на прелазу Табановце – Прешево. Тај посао ћемо завршити у наредних шест до девет месеци. Заправо, једна од њих ће се користити искључиво као трака за Отворени Балкан'', рекао је он. 

Нагласио је да је сада фокус на укидању административних такси и тарифа.

''То је следеће што треба да урадимо заједно са Републиком Албанијом и са Северном Македонијом. Ми не говоримо о огромним сумама новца, већ причамо о смањењу времена које је потребно, како бисмо додатно убрзали прелазак граница'', навео је он. Истакао је да је пет потписаних споразума тек почетак, и закључио да је ''Отворени Балкан'' важан и у политичком и у економском смислу за земље чланице.  

Министар Мали се захвалио лидерима три земље, као и колегама из три владе, са којима је у претходном периоду остварена успешна сарадња, захваљујући чему смо успели да дођемо до конкретних договора.

На регионалном форуму о пољопривреди и регионалној сарадњи који је одржан после потписивања Споразума, представљени су већ предузети кораци, као и предности регионалне сарадње у овој области и досадашњи резултати. 

Потпредседник Владе и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић је том приликом истакао да је глaвнa дoбит зa пoљoприврeду oд ''Oтвoрeнoг Бaлкaнa'' тo штo су лaбoрaтoриjскe прoцeдурe измeђу Србиje, Aлбaниje и Сeвeрнe Maкeдoниje усклaђeнe и штo вишe нeмa чeкaњa нa грaницaмa збoг фитoсaнитaрнe и вeтeринaрскe кoнтрoлe.Подсетимо да су звaничници Србиje, Aлбaниje и Сeвeрнe Maкeдoниje пoтписaли у Тирани нeкoликo спoрaзумa o рeгиoнaлнoj сaрaдњи, чиjи би финaлни рeзултaт трeбaлo дa будe слoбoднo крeтaњe рoбe, услугa и људи сa циљeм ствaрaњa jeдинствeнoг eкoнoмскoг тржиштa и зajeдничкoг тржиштa рaдa. Следећи састанак у оквиру иницијативе ''Отворени Балкан'' планиран је за фебруар наредне године.