20. 05. 2014.

Подели:

ВАЖНО: Контрола хране при увозу

 

ВАЖНО: Контрола хране при увозу

Храна и храна за животиње подлежу инспекцијској контроли сходно Закону о безбедности хране („Сл. гласник РС“, број 41/2009). На основу напред наведеног закона храна се дели према пореклу и сходно тој подели подељене су надлежности инспекцијских контрола:

1) храна животињског порекла  - гранична ветеринарска инспекција 2) храна биљног порекла – фитосанитарна инспекција за безбедност хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла; 3) мешовита храна која садржи састојке биљног и животињског порекла  - гранична ветеринарска инспекција и фитосанитарна инспекција за безбедност хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла; 4) храна ни биљног, ни животињског порекла (минералне материје, со) – санитарна инспекција;

1) Храна животињског порекла сходно Наредби о одређивању граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит пошиљки и пратећих предмета које подлежу ветеринарско санитарној контроли („Службени гласник РС“ број 14/2011- даље Наредба) може се увозити само преко следећих граничних прелаза:

• кад се превозе средствима железничког саобраћаја: Вршац, Димитровград, Суботица, Шид, Прешево (Ристовац) и Пријепоље; • кад се превозе средствима друмског саобраћаја: Ватин, Градина, Хоргош, Батровци, Сремска Рача, Мали Зворник (Нови мост), Прешево и Гостун; • кад се превозе средствима речног саобраћаја: Велико Градиште и Бездан; • кад се превозе средствима ваздушног саобраћаја: Београд

На основу информације добијене из Управе за ветерину на следећим граничним прелазима инспекција ради 24 часа дневно:

• Батровци• Хоргош• Прешево

2) Контрола хране биљног порекла и делом хране мешовитог порекла се врши у унутрашњости Р. Србије и сходно томе може се увозити преко било ког граничног прелаза (нпр. кекс, чоколада, сокови,....)

Изузетак од овог правила је ситуација када храна подлеже и контроли граничне фитосанитарне инспекције, сходно Закону о здрављу биља („Сл. гласник РС“, број 41/2009). На пример свеже воће и поврће, брашно, пиринач и сл.. У том случају храна биљног порекла се може увозити само преко граничних прелаза који су наведени у Наредби о одређивању граничних прелаза преко којих ће се увозити, провозити и извозити пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката („Сл. гласник РС“, број 107/2009) из разлога што се контрола хране мора извршити и сходно Закону о здрављу биља.

Ова храна, која подлеже контроли две инспекције, се може увозити само преко следећих граничнх прелаза и то:

• превозним средствима железничког саобраћаја: Вршац, Димитровград, Суботица, Ристовац, Шид, Кикинда, Пријепоље и Брасина; • превозним средствима друмског саобраћаја: Ватин, Градина, Хоргош, Прешево, Мали Зворник - Нови мост, Сремска Рача, Котроман, Батровци, Богојево и Гостун; • превозним средствима речног саобраћаја: Велико Градиште и Бездан; • превозним средствима ваздушног саобраћаја: Београд;• поштанске пошиљке биља и биљних производа могу се увозити, провозити и извозити само преко следећих граничних прелаза: Београд, Ниш и Нови Сад

На основу информације добијене из Управе за заштиту биља на следећим граничним прелазима инспекција ради 24 часа дневно:

• Батровци• Хоргош• Прешево

3) За мешовиту храну која садржи састојке биљног и животињског порекла уколико подлеже контроли граничне ветеринарске инспекције примењује се процедура наведена у тачки 1), док уколико подлеже контроли фитосанитарне инспекције за безбедност хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла примењује се процедура наведена у тачки 2).

4) Контрола хране ни биљног ни животињског порекла (нпр: вода за пиће у оригиналној амбалажи, со за људску исхрану, дијететски производи, храна за бебе-замена за мајчино млеко и сл ) коју врши санитарна инспекција спроводи се у унутрашњости Р.Србије и сходно томе може се увозити преко било ког граничног прелаза.