29. 01. 2010.

Подели:

Одржан први међународни састанак царинских и полицијских официра за везу

 

Одржан први међународни састанак царинских и полицијских официра за везу

Први међународни састанак царинских и полицијских официра за везу, којем су присуствовали представници 12 европских земаља, одржан је у Управи царина у оквиру пројекта „Јачање интегрисаног управљања границом Западног Балкана и Турске“. Све земље учеснице показале су заинтересованост за сарадњу са царинском администрацијом Републике Србије, која улаже велике напоре на јачању капацитета у процесу интергације у европски систем и институције, што потврђује последњи извештај о напретку Еврпске комисије, у којем је позитивно оцењен развој српске царинске службе, као једне од лидерских институција у процесу реформи и прилагођавању захтевима Европске уније.

 

Српска царина наставља путем чвршћег повезивања и интензивније сарадње на међународном плану и системске размене информација са земљама Европе и региона, јер модеран приступ захтева да улога и послови Управе царина буду интегрисани у јединствени систем безбедности и контроле граница. Без уједињења свих безбедносних функција нема ефикасне борбе против прекограничног организованог криминала, тероризма, прања новца, илегалних миграција и трговине људима.