Актуелности

26.март 2014

НАЈАВА ПРИВРЕМЕНЕ НЕДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЦАРИНА

Управа царина 30.03.2014. године прелази на нови централизовани систем обраде и  праћења расположивог стања банкарских гаранција и генералног обезбеђења у ''online'' режиму. Такође, преглед расположивог стања на конкретном инструменту обезбеђења и увид у сопствену аналитику дуговања, биће омогућен свим заинтересованим привредним друштвима, подносиоцима инструмената обезбеђења, коришћењем нове web апликације.

Имајући наведено у виду, обавештавамо вас да ће у недељу 30.03.2014. године од 10:00 до 14:00 часова, бити недоступни: 

1. Сви подсистеми у ИСЦС-у осим модула ЦАРИНСКА ПУТНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА
2. Електронско подношење декларација, укључујући и „кућно царињење“
3. SMS и IVR сервиси за упит у стање гаранције/обезбеђењa

 

26.март 2014.

ПРЕЛАЗАК НА НОВИ СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ПРАЋЕЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ СТАЊА БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА И ГЕНЕРАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Полазећи од потребе стварања услова да сви привредни субјекти у сваком тренутку имају правовремену информацију у вези расположивог стања банкарских гаранција и генералног обезбеђења, Управа царина почев од 30.03.2014. године прелази на нови систем за централизовање праћење наведених инструмената обезбеђења, и то у „online” режиму.

Преласком на наведени систем за централизовано праћење расположивог стања обезбеђења, искоришћеност обезбеђења ће се пратити у свим царинским поступцима: стављања робе у слободан промет, транзит, складиштење робе ...

Преглед расположивог стања на конкретном инструменту обезбеђења и увид у сопствену аналитику дуговања, биће омогућен свим заинтересованим привредним друштвима, подносиоцима инструмената обезбеђења, коришћењем нове web апликације којој ће корисници приступати квалификованим електронским сертификатима.

Сервис SMS и IVR остаје и у новом систему (на упит даје информације о расположивом стању банкарске гаранције).

Информације о сервису Аналитика стања банкарских гаранција, можете погледати ОВДЕ

  

28.фебруар 2014.

Нови систем банкарских гаранција – померање рока

Управа царина Републике Србије је донела одлуку да помери рок за прелазак на нови систем за централизовано праћење расположивог стања банкарских гаранција и генералног обезбеђења. 

Одлука је донета на основу сугестија привредне заједнице. Ово одлагање пружа могућност свим заинтересованим привредницима, који то још нису учинили, да окончају неопходну процедуру и прибаве одговарајуће исправе. Да би могли да користе нови систем привредници морају имати решење о одобрењу за употребу генералног обезбеђења у поступку транзита, као одговарајуће гарантне исправе код пословних банака.

Царинска служба ће овога пута причекати са применом, како би се што већи број заинтересованих корисника укључио. Неопходно је да сви они који желе да им ова новина буде доступна, благовремено обезбеде сву наведену документацију и то најкасније до краја марта 2014.

 

11.фебруар 2014.

Управа царина Републике Србије у најскорије време прелази на нов систем за Центализовано праћење расположивог стања банкарских гаранција и генералног обезбеђења у online режиму.

Сагласно распису УЦ 148-03-030-13-11/5/2011 од 25.11.2011 године, биће пооштрене контроле у ИСЦС-у од тренутка преласка на нови систем праћења банкарских гаранција и генералних обезбеђења.

За поступак транзита ће бити могуће подносити само обезбеђења типа 

’ЗО’ – Заједничко обезбеђење у поступку транзита и
’ПО’ – Потврда о одустајању од полагања обезбеђења.

Ово се односи на све врсте транзитних ЈЦИ и за редовне и за поједностављене поступке уколико је прописано полагање обезбеђења у транзиту: ТР, извозне транзитне ЈЦИ врсте Ц2 (за поступке 51,55,57) и Ц3 настале из извозних ЈЦИ за царињење .

Гаранције типа СП ће се постепено укидати а наследиће их гаранције типа ЦП.

Молимо вас да упознате ваше клијенте са новоуведеним контролама које ће важити и у редовном и у поједносатављеним поступцима.

Неопходно је да се у Одобрењима за извозно кућно царињење, за поступке за које се захтева полагање обезбеђења у транзитном делу, изврши допуна Одобрења уношењем генералног обезбеђења типа ЗО или ПО, у противном, кућно царињење неће моћи да се оконча.

 

7.фебруар 2014.

У  недељу 09.02.2014.год., у периоду од 08.00 ч. до 12.00 ч., биће  привремено онемогућено електронско подношење декларација из техничких разлога

 

1. јун 2013.

Од 01.06.2013. године, при подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 280,00 динара.

Од 01.06.2013.године, при подношењу захтева за коришћење услуге провере стања банкарских гаранција неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 280,00 динара.

 

1. јул 2012.

Од 01.07.2012. године, при подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 250,00 динара.
 
Од 01.07.2012.године, при подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 250,00 динара.
 
Од 01.07.2012.године, при подношењу захтева за коришћење услуге провере стања банкарских гаранција неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 250,00 динара.

Таксе се уплаћују на рачун 840-742221843-57.

 

21. мај 2012.

Од 21. маја 2012. године Телеком је променио приступни код за Dial VPN за сервис електронског подношења докумената, у складу са новим планом распореда нумерације који је донела Републичка агенција за електронске комуникације.

Нови приступни код је 072, уместо старог приступног кода 042., односно нови телефонски број за остваривање везе са информационим системом Управе царина је : 072 150 151.

 

3. октобар 2011.

Од 01.10.2011. године, при подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 240,00 динара.
 
Од 01.10.2011.године, при подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 240,00 динара.
 
Од 01.10.2011.године, при подношењу захтева за коришћење услуге провере стања банкарских гаранција неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 240,00 динара.
 
Таксе се уплаћују на рачун 840-742221843-57. 

 

1. јун 2010.

Од 01.06.2010. године, при подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 210,00 динара.
 
Од 01.06.2010. године, при подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 210,00 динара.
 
Таксе се уплаћују на рачун 840-742221843-57.

 

15. мај 2010.

Обавештење за произвођаче софтвера:

Од 15. маја 2010. године на сајт Управе царина постављено је упутство за ЕПД сервис.

 

27. фебруар 2009.

Списак верификованих програма

 

30. јануар 2009.

Обавештење за све кориснике ElSub апликације:

Од недеље, 01.02.2009., за Електронско подношење потребно је користити најновију верзију програма ElSub (ElSub 2009), коју можете преузети са овог сајта.

Да би инсталација успела неопходно је да прво преузмете .NET Framework 3.5 са нашег сајта кликом на следећи линк:

 DotNetFX35.zip  

и да га инсталирате, а да након тога покренете инсталацију програма ElSub покретањем фајла Setup.exe. 

 

29. јануар 2009.

Од 30.01.2009. године, при подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 200,00 динара.

Од 30.01.2009. године, при подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 200,00 динара.

Таксе се уплаћују на рачун 840-742221843-57.

 

28. мај 2008.

При подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 170,00 динара.

При подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 170,00 динара.

Таксе се уплаћују на рачун 840-742221843-57.
 

21. мај 2007.

Обавештавамо све кориснике електронског подношења докумената који имају одобрење за коришћење програма који је израдила Управа царина (ElSub) да је неопходно да са сајта Управе царина преузму и инсталирају најновију верзију (ElSub вер.16052007) клијентске апликације и то закључно са 29.05.2007. године. Напомињемо да ће рад са старом верзијом од 30.05.2007. године бити онемогућен.

 

10. април 2007.

Обавештавамо све кориснике електронског подношења докумената који имају одобрење за коришћење програма који је израдила Управа царина (ElSub) да је неопходно да са сајта Управе царина преузму и инсталирају најновију верзију (ElSub вер.27032007) клијентске апликације и то закључно са 18.04.2007. године. Напомињемо да ће рад са старом верзијом од 19.04.2007. године бити онемогућен.

 

16. август 2006.

Обавештавамо вас да ће од 01.09.2006. године доћи до промене у електронском подношењу декларација која обезбеђује идентификацију програма који се користи. Ова промена ни на који начин не утиче на досадашње функционалности програма, односно по завршетку поступка уношења лиценцног броја, може се наставити са радом на досадашњи начин.

Данас су свим произвођачима верфикованог програма достављени потребни подаци (електронском поштом и дописом) за предузећа којима је директор Управе царина решењем одобрио електронско подношење декларација, а она су у пријави навела да ће користити програм тог произвођача. Поред тога, сваком кориснику програма Управе царина су достављени потребни подаци за њихово предузеће. Поред података, достављено је и упутство за реализацију потребних измена.

Уколико се потребне измене не изврше, при сваком електронском подношењу од 01.09. 2006. године ће се добијати као повратна информација текст "Треба да упишете лиценцни број".

У периоду од 01.09. до 30.09.2006. године наведена информација ће имати карактер опомене и биће дозвољено електронско подношење декларације коришћењем програма без уписаног лиценцног броја.

Од 01.10.2006. године електронско подношење декларација коришћењем програма без уписаног лиценцног броја неће бити дозвољено.

 

20. март 2006.

Актима Управе царина 01/1.1. број Д-3705/1 и 01/1.1. број Д-3734/1 од 06.03.2006. године обавештени сте да ће од 20.03.2006. године бити извршене промене у ИСЦС-у, односно да ће бити пуштени у рад нови, односно измењени програм за обраду захтева и одобрења за посебне царинске поступке из члана 110. Царинског закона.

Скрећемо пажњу да је наведеним актима Управе царина промењен начин попуњавања рубрике 44, као и да су тим промена прилагођене контроле ЈЦИ.

 

23. фебруар 2006.

На основу сугестија корисника ЕПД-а, који користе dial-up приступ, а у вези са немогућношћу конектовања, повећан је број расположивих dial-up конекција са 25 на 45.

Захваљујемо се на датим сугестијама и очекујемо да и даље указујете на све уочене проблеме у раду, да бисмо на обострано задовољство могли адекватно и правовремено да реагујемо.

 

08. септембар 2005.

При подношењу захтева за одобрење електронског подношења докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 150,00 динара.

При подношењу захтева за дозволу тестирања програма за електронско подношење докумената неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 150,00 динара.

Таксе се уплаћују  на рачун 840-742221843-57.